26. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Bydgoszcz 20.03.06

Relacja Ulricha JAHRA

W dniu 20 marca 2006 r odbyło się w Bydgoszczy posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli Andrzej MICHALSKI, Lidia GERC, Ewa ŚMIECHOWSKA, Andrzej KARPIŃSKI, Waldemar STARZYŃSKI, Ulrich JAHR i Piotr SZYBOWICZ. W porządku posiedzenia była kwestia potwierdzenia stanowiska Zarządu w sprawie odwołania złożonego przez KS Apator, zatwierdzenie regulaminów najbliższych Mistrzostw KPZSzach, omówienie ostatnio rozegranych zawodów mistrzowskich, sprawy finansowe, przygotowania do OOM, aktualizacja odznaczeń w KPZSzach i inne.

W poprzednim tygodniu Zarząd KPZSzach rozpatrywał odwołanie KS Apator Toruń od decyzji sędziego DMR w sprawie przełożenia meczu MKS EMDEK-Apator Toruń w Bydgoszczy. W telefonicznym głosowaniu Zarząd podjął decyzję o przełożeniu meczu na dzień 8 kwietnia 2006. W tej sprawie odwołał się Ulrich JAHR, wskazując na nieważność głosowania z powodu nie otrzymania tekstu odwołania oraz nie poinformowania go o terminie zebrania, które zostało zorganizowane w pośpiechu, pod nieobecność sędziego przebywającego pięć dni za granicą. Po otrzymaniu tekstu odwołania Ulrich JAHR nie podważył samego faktu przełożenia meczu, gdyż w swojej decyzji wyraźnie zaznaczył, iż odwołać można się do Zarządu KPZSzach, który ostatecznie zadecyduje o terminie rozgrywki. Na posiedzeniu Zarządu wskazał jednak, że odwołanie wytyka sędziemu przynajmniej 10 wykroczeń podlegających wszczęciu procesu dyscyplinarnego przeciwko niemu. Wystąpił więc z wnioskiem, aby Zarząd podjął uchwałę o wszczęciu takiego postępowania przeciwko sędziemu głównemu DMR, który z chwilą podjęcia tej uchwały powinien zawiesić działalność sędziowską do zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się dyskwalifikacją sędziego na podstawie zarzutów, które są poważne:

a) sędzia nie zna podstaw matematyki na poziomie klasy podstawowej (nie umie zliczyć do dwóch),
b) nie widzi konfliktów w terminarzu sportowym KPZSzach,
c) przekroczył swoje uprawnienia wkraczając z argumentacją w prerogatywy kluby,
d) brakuje mu logiki w uzasadnieniu decyzji,
e) odmawia prawa przygotowania się zawodniczki do zawodów,
f) każe jechać 15-letniej zawodniczce samej na zawody mistrzowskie,
g) nie widzi problemu braku rezerwy kadrowej w Apatorze,
h) nie dostrzega, że klub miał częściej problemy z terminami meczów,
i) dąży administracyjnie do uzyskania korzystnego wyniku dla drużyny bydgoskiej,
j) przyczynił się do uniemożliwienia startu kontrolnego przed rozgrywkami OOM.

Zarząd podjął jednomyślną uchwałę o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu DMR. Za tego rodzaju przewinienia, jeśli zostaną udowodnione, grozi sędziemu dyskwalifikacja na czas minimum 18 miesięcy. Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej KPZSzach jest Piotr SZYBOWICZ, członkami Mariusz STOPPEL i Piotr SKOWROŃSKI.

Zarząd przedyskutował treść projektowanego regulaminu Mistrzostw KPZSzach seniorów i juniorów starszych. Zebrani wprowadzili kilka poprawek do tekstu i zalecili Pawłowi JAROCHOWI uzupełnienie i przekazanie gotowego regulaminu jako załącznika do kolejnego komunikatu KPZSzach. Zarząd dokonał podsumowania ostatnio rozegranych zawodów mistrzowskich. Wskazano na najważniejszy sukces w historii KPZSzach-złoty medal Kacpra DROZDOWSKIEGO w finale MP dzieci do 10 lat. W tym samym turnieju Mateusz MAZALON zajął wysokie siódme miejsce. Niestety pozostali zawodnicy, uczestniczący w MP Juniorów do 10 i 12 lat, wypadli miernie zajmując miejsca w dolnych rejonach tabel turniejowych. Na Mistrzostwach KPZSzach w Chojnicach zanotowano rekordową frekwencję zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Świadczy to o sile organizatora, który wielością nagród i upominków potrafi przyciągnąć do turnieju więcej zawodników niż ktokolwiek inny (łącznie z centralnie położonymi Bydgoszczą i Toruniem). Również na mistrzostwach Old Boy frekwencja była liczna, mimo rozgrywania zawodów na dziewiczym terenie w Zamku Bierzgłowskim. Tu mankamentem był konflikt w godzinie rozpoczęcia turnieju. Większość uczestników przyjechała na godz. 10, ale niektórzy twierdzili iż zawody miały rozpocząć się o 11.

Podczas omawiania spraw finansowych prezes podkreślił, że wszystkie kluby uregulowały swoje zaległości i obecnie nie ma z tego tytułu zastrzeżeń. Zbliża się jednak termin 31 marca, zapłaty za składkę roczną klubów. Około połowy klubów jeszcze nie uregulowało tej składki, która wzrośnie po tym terminie. Prezes wskazał na opóźnienia w rozliczaniu delegacji służbowych KPZSzach. Delegacje powinny być rozliczane najdalej w ciągu 7 dni po zakończeniu wyjazdu.

Przy omawianiu ustalenia kadry młodzików na 2006 r prezes MICHALSKI wskazał na dokonane korekty z powodu braku nadesłanych danych osobowych zawodników z dwóch klubów: LKS Promień Kowalewo i UKS OPP Toruń. Zawodnicy tych klubów zostali przeniesieni na listę rezerwową kadry. Do finałów tegorocznej Olimpiady Młodzieży zakwalifikowało się pięciu szachistów KPZSzach. Zebrani proponowali, aby na te zawody wysłać Zbigniewa SZYMCZAKA, jako trenera z ramienia KPZSzach. Wymaga to uzgodnienia z zainteresowanym. Jako rezerwowego wytypowany został Andrzej MACIEJEWSKI.

Piotr SZYBOWICZ zaproponował opublikowanie w Internecie listy osób posiadających odznaki Polskiego Związku Szachowego. Kluby będą mogły uzupełnić tę listę, wskazując na braki. Zarząd przypomina, że wnioski o odznaki PZSzach składają wyłącznie kluby szachowe, a o przyznaniu odznaki decyduje Zarząd KPZSzach. Zarząd KPZSzach zadecydował o przyznaniu brązowej odznaki PZSzach dla Jarosława WIŚNIEWSKIEGO z Nakła.

W sprawach różnych Zarząd wydał następujące oświadczenia.

Należy przyjąć jako zasadę, że wszystkie zawody mistrzowskie w KPZSzach rozpoczynają się o godz. 10. Na finały MP Juniorów do 16 i 18 lat wyjątkowo nie desygnowano trenera z KPZSzach. Na zakończeniu zawodów zawodników obowiązuje właściwe zachowanie oraz ubiór (w Chojnicach szachiści odbierali nagrody ubrani w płaszcze, jak do wyjścia). W czasie meczu AZS UKW Bydgoszcz-Rotmistrz Grudziądz Paweł KUKUŁA zlekceważył swojego przeciwnika nie podając mu ręki i nazywając Nikim.

Następne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w dniu 13 maja w Toruniu.