26. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz
28.05.11

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI i Andrzej KARPIŃSKI. Posiedzenie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej MICHALSKI.

Program posiedzenia:

1. Końcowy tekst kalendarza sportowo-szkoleniowego KPZSzach na 2011 r..
2. Projekt regulaminu przyznawania odznaczeń honorowych PZSzach oraz kryteria dla wyróżnień działaczy KPZSzach.
3. Wytyczne do regulaminu nowej edycji Drużynowych Mistrzostw KPZSzach 2011/12.
4. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Metodycznej SZACHY w SZKOLE w Krakowie.
5. Bieżące sprawy finansowe KPZSzach.
6 Organizacja Indywidualnych Mistrzostw KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych.
7. Udział KPZSzach w festiwalach szachowych w Kowalewie i Chojnicach.
8. Sprawozdanie z Mistrzostw Polski juniorów do 12 lat w Mielnie.
9. Podsumowanie mistrzostw KPZSzach przedszkolaków oraz juniorów w szachach szybkich w Toruniu.
10. Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach Juniorów w Grudziądzu.
11. Podsumowanie imprezy EURO-SZACHY Talenty 2011 w Bydgoszczy.
12. Uwagi i refleksje dotyczące zakończonych DMR (ostatnia sesja zjazdowa III Ligi w Bydgoszczy).
13. Wakacje z szachami.
14. Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie. Z powodu absencji trzech członków Zarządu, którzy mieli referować sprawy, punkty 1, 2 i 8 porządku posiedzenia zostały przeniesione na następne posiedzenie Zarządu (jednogłośnie).

Ad 1 Paweł JAROCH nie przybył na kolejne posiedzenie Zarządu. Kalendarz sportowy KPZSzach na 2011 r. przedstawił Andrzej KARPIŃSKI. Zarząd omówił opracowanie dostarczone przez Pawła JAROCHA. Brak jeszcze chętnych organizatorów Mistrzostw Seniorów i Juniorów Starszych oraz Drużynowych Mistrzostw w szachach szybkich. Z tabeli usunięto Międzynarodowe mistrzostwa Gdańska, jako imprezę nie związaną z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Szachowym. Mistrzostwa Seniorów i Juniorów Starszych odbędą się w dniach 16 – 22 sierpnia 2011 r. Prezes i skarbnik KPZSzach będą próbowali ulokować te mistrzostwa we Włocławku, a jeśli nie znajdzie się organizator – w Toruniu. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia innego organizatora, ale tylko do końca czerwca br.

Ad 2 Przeniesiony na następne posiedzenie.

Ad 3 Referował Ulrich JAHR.Z Drużynowych Mistrzostw KPZSzach awans do II Ligi uzyskał zespół Rotmistrza II Grudziądz. Z III Ligi spadł definitywnie zespół MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie oraz prawdopodobnie UKS OPP Dom Harcerza Toruń, który może utrzymać się w III Lidze tylko w przypadku zwolnienia dwóch miejsc w III Lidze. Zespół Wiatraka Bydgoszcz, który zajął 10 miejsce czeka obecnie na wyniki II Ligi szachowej. Jeśli z tej klasy rozgrywek nie spadnie żadna z drużyn KPZSzach – zespół Wiatraka będzie uczestniczyć w rozgrywkach III Ligi w kolejnej edycji rozgrywek. Z IV Ligi awans uzyskały zespoły Gambitu Świecie, MGOKiR Mrocza i MKS Chełmża. UKS WEST-POL Chojnice wprawdzie wygrał rozgrywki, ale awans tego zespołu blokuje udział pierwszej drużyny UKS Ósemki w III Lidze. Zdaniem referenta regulamin DMR jest sprawdzony w wielu edycjach tych rozgrywek od ponad 10 lat. Jest on korzystny dla wszystkich klubów, które na czas tych rozgrywek mobilizują siły aby wypaść jak najlepiej. Organizacyjnie i sportowo rozgrywki przebiegają bez zarzutu i dobrze służą popularyzacji szachów na terenie działania KPZSzach. Corocznie regulamin rozgrywek drużynowych jest analizowany i korygowany w ramach potrzeby. Zarząd otwiera konstruktywną dyskusję na ten temat, która potrwa do następnego posiedzenia w połowie sierpnia br. Wtedy regulamin musi być zatwierdzony, bo we wrześniu zostanie ustalony skład drużyn III Ligi i będą przyjmowane wstępne zgłoszenia do kolejnej edycji DMR.

Ad 4 Andrzej MICHALSKI otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Metodycznej o szachach w szkole, która odbyła się w Krakowie. Uczestniczyło około 80 słuchaczy. Prezes KPZSzach wygłosił referat na temat nauczania szachów wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Zabierał też głos na temat akcji wprowadzania szachów do szkół. Wymaga to ustawowego wpisania szachów jako sport wczesnoszkolny.

Ad 5 W II kwartale każdego roku stan konta Związku przeważnie się kurczy i tak stało się również w KPZSzach. Stan konta wynosi obecnie 900 zł, ale Związek nie ma zaległości płatniczych do PZSzach ani innych instytucji. Największym dłużnikiem KPZSzach jest AZS UKW Bydgoszcz zalegający kwotę ponad 700 zł. Kolejnym klubem jest LKS Łucznik Żołędowo – ponad 500 zł oraz MGOKiR Mrocza – ponad 200 zł. W 2011 r. KPZSzach wydał na nagrody w turniejach kwotę 8800 zł, Składki do PZSzach wniosły kwotę 8100 zł, opłaty klasyfikacyjno-rankingowe do PZSzach wyniosły kwotę 4900 zł, a ryczałty sędziowskie 2100 zł. Koszty pobytu trenerów na MP – 3050 zł. Opłaty administracyjne (wynajem sali) – 600 zł. Koszty osobowe (księgowość) – 1700 zł. Czynsze, prowizje, porto i energia – 1200 zł, delegacje – 320 zł. (kwoty zaokrąglone). Ze Stowarzyszenia Związków Sportowych KPZSzach nie otrzymuje dotacji, jedynie niewielkie kwoty na imprezy juniorów, które nie są rozliczane przez księgowość KPZSzach. Wpływy KPZSzach w 2011 r. Składki roczne 9100 zł. Wpisowe do turniejów 6700 zł, inne dochody – 170 zł. Licencje zawodnicze i klubowe – 200 zł, składki sędziowskie i trenerskie 1120 zł.

Ad 6 Zarząd KPZSzach ustalił termin rozgrywania Mistrzostw Seniorów i Juniorów Starszych na dni 16 – 22 sierpnia br. Do dnia posiedzenia nie ma kandydata na organizatora tego turnieju. Ustalono, że prezes i skarbnik KPZSzach podejmą działania aby turniej odbył się we Włocławku, przy zaangażowaniu działaczy powstałego tam klubu szachowego. Jeśli to się nie uda, zawody będą przeprowadzone w Toruniu, chyba że zgłosi się inny kandydat na organizację turnieju.

Ad 7 KPZSzach zakupił już siedem pucharów i statuetek na nagrody w festiwalach w Kowalewie Pomorskim i Chojnicach. Nagrody zostały już przekazane organizatorom.

Ad 8 Referował Andrzej KARPIŃSKI, który odczytał relację Pawła JAROCHA. W grupie do 12 lat najpiękniejszą partię rozegrał Konrad DROZDOWSKI, który otrzymał za to wyróżnienie. Srebrny medal wywalczyła Alicja ŚLIWICKA z UKS OPP Toruń, a piąte miejsce w grupie do 12 lat zajął Artur MARCHLEWICZ. Startowało ponad 200 zawodników, w tym 12 z KPZSzach.

Ad 9 Referował Tomasz WODZYŃSKI. Zawody przedszkolaków odbyły się w Domu Harcerza w Toruniu, a mistrzostwa juniorów w szachach szybkich w klubie KAMELEON w Toruniu. Frekwencja w tym roku była mniejsza niż w latach poprzednich. Zwycięzcy turniejów otrzymali medale, dyplomy i puchary. Andrzej MICHALSKI referował dodatkowo mistrzostwa juniorów w szachach szybkich. Turniej był dobrze zorganizowany, a uczestnicy otrzymali nawet obiady w ramach wpisowego. Zarząd KPZSzach wyraża podziękowanie dla kierownictwa Domu Harcerza i klubu KAMELEON MSM za pomoc w organizacji oraz bezpłatne udostępnienie sal gier i ufundowanie posiłków oraz części nagród. Sponsorem był również pan Tadeusz CHENSY – właściciel firmy POZKAL Inowrocław. Warto zaznaczyć, że zawodami interesowała się lokalna telewizja w Toruniu, która przekazała relację w swoim programie.

Ad 10 Tomasz WODZYŃSKI referował zawody drużynowe juniorów, które odbyły się w Grudziądzu. Startowały trzy zespoły z Grudziądza, Torunia i Świecia. Relacja z mistrzostw jest umieszczona na witrynie KPZSzach w Internecie. Cieszy organizacja zawodów w Grudziądzu i fakt, że do tego miasta wracają imprezy szachowe.

Ad 11 Referował Ulrich JAHR. Relacja z zawodów w MDK Nr 1 jest umieszczona w Internecie. KPZSzach ufundował puchar dla zwycięzcy w kategorii juniorów starszych oraz dwie statuetki dla dzieci do 12 lat. Kierownictwu Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy należy wyrazić uznanie za profesjonalną organizację i przeprowadzenie zawodów międzynarodowych.

Ad 12 Wzorem poprzedniego roku ostatnia sesja rozgrywek drużynowych III Ligi odbyła się w jednej sali w MDK Nr 1 w Bydgoszczy. Taka organizacja znalazła uznanie wśród działaczy klubowych. MDK Nr 1 wywiązał się dobrze z tego zadania. Jedynym mankamentem wymagającym poprawy był niefortunna organizacja bufetu dla zawodników. MDK Nr 1 ufundował dodatkowo kilka nagród rzeczowych, wręczonych zwycięskiej drużynie. Uroczyste zakończenie odbyło się zaraz po zakończeniu ostatniego meczu.

Ad 13 Wakacje z szachami referował Andrzej KARPIŃSKI. Tegoroczne wakacje odbędą w Rowach nad morzem. KPZSzach dysponuje czterema miejscami, termin zgłoszeń mija 31 maja br. Zgłoszono pięciu kandydatów. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu Wasyla BADYRY Gambit Świecie, Zuzanny BORKOWSKIEJ MKS EMDEK Bydgoszcz, Radosława TAMONIA z KSzach Torfarm-64 Toruń oraz Jana BAJKO z UKS OPP Toruń. Rodzice wytypowanych zawodników powinni zapoznać się z regulaminem WAKACJI na witrynie www.wakacjezszachami.com.pl. Należy wypełnić kartę kolonijną (wysłać na adres e-mail organizatora) oraz dokonać ulgowej opłaty za pobyt dziecka. Koszty za przewóz dzieci ponoszą rodzice. Za pełną odpłatnością (ok. 900 zł) można zgłosić innych zawodników.

Ad 14 W Bydgoszczy odbył się pokaz Żywych szachów, organizowany w ramach festiwalu nauki przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Figurami szachowymi byli studenci WSG, a pionkami dzieci z MDK Nr 1 w Bydgoszczy. Pokaz odbył się na terenie Telewizji, która po-kazała migawki z imprezy. Również w Toruniu odbywają się coroczne festiwale nauki, na których działacze szachowi postarają się promować szachy jako nie tylko sport, ale i naukę. Kolejne posiedzenie Zarządu KPZSzach odbędzie się w sierpniu br. w podczas mistrzostw KPZSzach seniorów.

Posiedzenie Zarządu trwało 4 godziny. Na tym protokół zakończono. Protokołował Ulrich JAHR