27. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 14.05.06

Relacja Lidii GERC

Pobierz druk ankiety

W dniu 14 maja odbyło się w siedzibie Związku w Toruniu, zebranie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego na które przybyło 8 członków zarządu w osobach: Andrzej Michalski, Ulrich Jahr, Andrzej Karpiński, Waldemar Starzyński, Paweł Jaroch Lidia Gerc, Ewa Śmiechowska oraz 2 zaproszonych gości: Sławomir Wierzbicki i Tomasz Tokarski.

Otwarcia dokonał prezes Andrzej Michalski. Po skorygowaniu, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. W porządku posiedzenia było podsumowanie ostatnio zakończonych zawodów (DMR i OOM 13-14 lat), omówienie kalendarza sportowego, "Wakacji z Szachami", spraw finansowych związku oraz kurs sędziowski.

Krótkiego podsumowania zakończonych DMR 2005/2006 dokonał Ulrich Jahr. W podsumowaniu uznano, że w III Lidze była najsilniejsza stawka w dotychczasowej historii K-PZSzach. Sprawozdanie sędziowskie zostało przyjęte przez PZSzach. Następnie ustalono ilość i wysokość nagród za najlepsze rezultaty rankingowe. Nagrody otrzymają:

1. I miejsce - 400 zł - Tomasz Pacuszka WKS Rotmistrz Grudziądz (ranking 2389)
2. II miejsce - 300 zł - Paweł Kos KU AZS UMK Toruń (ranking 2370)
3. III miejsce - 200 zł - Zbigniew Szymczak K.S. Toruń (ranking 2364)
4. IV miejsce - 100 zł - Julian Gralka BKS Chemik Bydgoszcz (ranking 2347)

Zarząd podziękował Ulrichowi Jahrowi za wzorowe prowadzenie tych rozgrywek.

OOM - 13, 14 lat omówił Tomasz Tokarski. Z naszego regionu startowały 2 zawodniczki (Monika Tarczykowska (28 miejsce) i Iza Siergiej (32) oraz 4 zawodników Łukasz Tokarski (6), Przemysław Bokiej (15), Michał Wodzyński (18) i Bartosz Tokarski (26). Tegoroczne zmagania olimpiadowe były znacznie silniejsze i bardziej wyrównane, niż poprzednie. Poziomem sportowym, poza Łukaszem Tokarskim, okręg odstaje wyraźnie od czołówki krajowej i nie bardzo widać aby miało się to zmienić w najbliższym czasie. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzania kontrolnych startów przed takimi zawodami i konieczność spotkań integracyjnych pozwalających poznać przez opiekuna zawodników, ich repertuaru debiutowego itd.

Przy omawianiu kalendarza imprez uzgodniono, że Drużynowe Mistrzostwa Regionu Juniorów i Mistrzostwa Regionu Juniorów w szachach szybkich odbędą się w Toruniu zgodnie z kalendarzem sportowym K-PZSzach (tj. 27-28.05. i 4.06.). Obie imprezy organizuje MKSzach.

Andrzej Karpiński wspólnie ze SławomiremWierzbickim omówili "Wakacje z szachami". Okręg otrzymał od PZSzach limit 13 miejsc. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15.05.

W informacjach finansowych skarbnik Lidia Gerc przedstawiła stan konta na 10.05.2006 r. Saldo K-PZSzach wynosi 7 756,51 zł. Cztery kluby (TKKF Merkury Brodnica, ITS Kopernik Inowrocław, MLKS Wisła Nowe i KS Łączność Bydgoszcz) zalegają ze składką członkowską za rok 2006. Ponieważ minął termin 30.04. wysokość składki zgodnie z Komunikatem Finansowym PZSzach wynosi:

1.05 - 30.06.2006 250zł.
1.07 - 31.12.2006 250zł + 20% = 300 zł.

Nieuregulowanie składek do 30.06.2006 r., zgodnie z PZSzach, wyklucza możliwość startu w rozgrywkach drużynowych, a także nakłada na okręgi obowiązek ewentualnego wykreślenia z ewidencji pod koniec roku. Stąd Zarząd apeluje, do wyżej wymienionych klubów, o nie stawianie go w sytuacji, które wymagają drastycznych rozstrzygnięć.

W związku z małym zainteresowaniem kursem sędziowskim (3 zgłoszenia) w tym roku kurs nie odbędzie się. Zarząd, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby, wyjątkowo wyraził zgodę na eksternistyczny egzamin, na sędziego klasy II, dla Jarosława Wiśniewskiego z Nakła. W związku z rezygnacja Ulricha Jahra z członkostwa w zarządzie K-PZSzach, Zarząd złożył Mu podziękowania za ogromny wkład jaki wniósł w działalność K-PZSzach od chwili jego powstania. Ulrich Jahr zadeklarował prace w Komisji Klasyfikacji i Ewidencji K-PZSzach co Zarząd przyjął z aplauzem. Tak, że wszystkie sprawy dotyczące ewidencji wszystkich klubów prosimy nadal kierować jak dotychczas na adres do Bydgoszczy.

Zarząd mając na uwadze nowa edycje DMR 2006/2007 postanowił rozesłać ankietę po klubach. Liczy, że wszystkie kluby wezmą w niej udział i odeślą ją wypełnioną do 15.VI. na adres K-PZSzach w Toruniu (ul. Broniewskiego 15-17, 87-100 Toruń).

Ustalono termin następnego zebrania na 29.VI.( czwartek)

Pobierz druk ankiety