27. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń
17.09.11

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI i Mariusz STOPPEL. Posiedzenie odbyło się w siedzibie KPZSzach w Toruniu. Posiedzeniu przewodniczył Andrzej MICHALSKI.

Program posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie programu zebrania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
 3. Sprawozdanie z rozgrywek centralnych.
 4. Przedyskutowanie projektu regulaminu DMR i jego zatwierdzenie.
 5. Terminarz rozgrywek DMR i skład III Ligi KPZSzach.
 6 Mistrzostwa Międzywojewódzkie 9-10 lat.
 7. Makroregion juniorów (skład ekip, wyjazd itp.).
 8. Decyzja w sprawie mistrzostw województwa seniorów i juniorów starszych.
 9. Sprawy finansowe KPZSzach (dłużnicy, rozliczenia z KPZSzach).
10. Wyjaśnienie problemów wynikających z działalności Pawła JAROCHA.
11. Przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPZSzach.
12. Sprawy różne.

Na początku posiedzenia zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w wieku 89 lat Adama BORCHARDTA, wielokrotnego mistrza województwa i finalisty Mistrzostw Polski.

Program posiedzenia został zatwierdzony. Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad 3 Rozgrywki juniorów referował Mariusz Stoppel. W II Lidze Juniorów uczestniczyły trzy zespoły KPZSzach: MDK Nr 1 Bydgoszcz, Rotmistrz Grudziądz i OPP Toruń. Zespół bydgoski grał większość rund w czołówce, ale w końcowej tabeli zajął dziesiąte miejsce. Zespoły Rotmistrza i OPP uplasowały się w środku tabeli i utrzymały się w stawce rozgrywek II Ligi Juniorów. Ocena rozgrywek jest pozytywna, ze względu na fakt uczestniczenia i utrzymania się w lidze centralnej aż trzech drużyn.

W II Lidze Seniorów startowały zespoły mistrza KPZSzach Rotmistrza II Grudziądz, stałych drugoligowców Chemik Bydgoszcz i AZS UMK Toruń oraz UKS MDK Nr 1, który został dopuszczony do rozgrywek na wniosek Zarządu KPZSzach. Piątą drużyną był rezerwa Baszty Żnin, której klub wykupił udział w rozgrywkach. Cztery pierwsze zespoły bez większych problemów utrzymały się w II Lidze, drużyna Baszty II uczestniczyła w rozgrywkach w celu szkoleniowym i wróciła do rozgrywek okręgowych.

Najlepsze rezultaty indywidualne w rozgrywkach uzyskali Łukasz LICZNERSKI i Przemysław BOKIEJ, którzy wypełnili normy na tytuł mistrza krajowego. Wyróżnić należy również Radosława GAJKA z Rotmistrza.

W rozgrywkach I Ligi uczestniczył zespół Baszty Żnin. Drużyna spisała się znakomicie wygrywając rozgrywki i awansując (jako drugi zespół KPZSzach) do Ekstraligi PZSzach w 2012 r. Baszta grała w składzie: Andrei MAKSIMIENKO, Mirosław GRABARCZYK, Paweł JARACZ, Marcin KRYSZTOFIAK, Rafał BORGULA i Barbara JARACZ. Rezerwowym był Aleksander KRAIŃSKI. Zarząd składa kierownictwu klubu i zawodnikom gratulacje z okazji awansu, życząc dalszego rozwoju i sukcesów tego zasłużonego dla województwa klubu.

W Ekstralidze szachowej, po sześciu rundach, zespół Rotmistrza Grudziądz znajduje się na piątym miejscu w 10-drużynowej grupie i prawie na pewno utrzyma się w tych rozgrywkach. Spowoduje to, że w przyszłej edycji rozgrywek w najwyższej klasie PZSzach będą uczestniczyć dwa zespoły KPZSzach. Tylko okręg warszawski i śląski dysponują również dwoma zespołami w Ekstraklasie.

Za awans do Ekstraligi Zarząd KPZSzach postanowił przekazać okolicznościowy puchar, który będzie wręczony w Żninie w uzgodnionym terminie.

Ad 4 Zarząd KPZSzach nie mógł zatwierdzić przedłożonego korespondencyjnie regulaminu DMR Pawła JAROCHA z kilku powodów:

Na posiedzenie Zarządu nie stawił się autor propozycji regulaminu. Mija właśnie rok od czasu ostatniej obecności Pawła JAROCHA na posiedzeniach Zarządu.

Projekt regulaminu nie był konsultowany z członkami Kolegium Sędziów KPZSzach, nie odbyło się żadne posiedzenie tego Kolegium w sprawach rozgrywek DMR.

Wstępna lektura tekstu ujawniła szereg dyskusyjnych punktów, których autor nie wyjaśnił.

W związku z powyższym Zarząd KPZSzach jednogłośnie zadecydował o zwołaniu połączonego posiedzenia ze składem Kolegium Sędziów KPZSzach w dniu 24 września (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy, o godz. 14.30. Członków Kolegium na to zebranie powinien zawiadomić przewodniczący Paweł JAROCH. Dopiero po przedyskutowaniu i wyjaśnieniu zmian w regulaminie DMR Zarząd będzie mógł zatwierdzić ten dokument.

Ad 5 Zarząd jedynie zatwierdził terminy pierwszych czterech rund DMR:

I runda – 6 listopada br.,
II runda – 20 listopada br.,
III runda – 11 grudnia br.,
IV runda – 15 stycznia 2012.

Terminy dalszych rund ustali Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów KPZSzach, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2012 r. w Toruniu.

Wpisowe do rozgrywek III i IV Ligi pozostaje bez zmian.

Do Zarządu KPZSzach wpłynęło pismo UKS Ósemka Chojnice, z prośbą o dopuszczenie ich zespołów do rozgrywek drużynowych KPZSzach. Zarząd przegłosował dopuszczenie UKS Ósemki do rozgrywek drużynowych KPZSzach (+2, -1, =3).

Po awansie dwóch drużyn z III Ligi do rozgrywek centralnych – w III Lidze KPZSzach pozostało tylko siedem drużyn: Pocztowiec Bydgoszcz, UKS Ósemka Chojnice, KSzach-64 Toruń, MKS EMDEK Bydgoszcz, Chemik II Bydgoszcz, OSiR POZKAL Inowrocław i Baszta II Żnin. Z IV Ligi awansowały trzy zespoły: Gambit Świecie, MGOKiR Mrocza i MKS Chełmża. Na pozostałe dwa miejsca Zarząd dopuścił zespół Rotmistrza III Grudziądz (kolejny z IV Ligi) oraz PKS Wiatrak Bydgoszcz (10 miejsce w rozgrywkach III Ligi). Jest to zgodne z regulaminem zawodów zakończonej edycji DMR 2010/11. Wymienione drużyny są zobowiązane do potwierdzenia udziału w rozgrywkach III Ligi KPZSzach w terminie do 23 września br. Losowanie numerów startowych odbędzie się na rozszerzonym posiedzeniu Zarządu i Kolegium Sędziów KPZSzach w dniu 24 września br.

Ad 6 Na tym samym zebraniu, 24 września br., omawiana będzie sprawa organizacji mistrzostw międzywojewódzkich dzieci w kategorii 9-10 lat. W ramach gospodarza tych rozgrywek MDK Nr 1 organizatorem zawodów jest Paweł JAROCH. Przyznany grant oświatowy na organizację imprezy wynosi 1000 zł. Innych szczegółów tych zawodów nie omawiano z powodu absencji Pawła JAROCHA.

Ad 7 Rozgrywki makroregionalne juniorów odbędą się w Sztutowie (15 – 22 października 2011). Komunikat organizacyjny zawodów jest opublikowany na witrynie internetowej KPZSzach. Eliminacje do tych rozgrywek (w grupach wiekowych 9-11-13 lat) odbędą się w dniach 24-25 września w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy. Komunikat organizacyjny tych zawodów jest również opublikowany na witrynie KPZSzach. Termin zgłoszeń do zawodów upływa z dniem 22 września br. Zgłoszenia zawodników z grup wiekowych do 15 i do 17 lat, którzy nie uczestniczą w eliminacjach wojewódzkich, dokonują kluby na adres organizatora makroregionu w Sztutowie.

Zarząd KPZSzach czyni starania o grupowy wyjazd autokarem do Sztutowa, jednak z pełną odpłatnością uczestników zawodów za te przejazdy (dojazd i powrót). Szczegóły będą podane podczas eliminacji wojewódzkich.

Ad 8 Nie odbyły się mistrzostwa KPZSzach seniorów i juniorów starszych. Obecnie jest już po wakacjach, terminy kolejnych imprez i rozgrywek drużynowych nie pozwalają na skoszarowane przeprowadzenie zawodów. Z tych samych powodów nie ma nawet możliwości zorganizowania mistrzostw systemem dojazdowym. Wobec powyższego Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia imprezy w bieżącym roku.

Ad 9 Sprawy finansowe referował Tomasz WODZYŃSKI. Stan konta KPZSzach na dzień 17 września br. wynosi 200 zł (dwieście złotych). Dłużnikami związku są następujące kluby: AZS UKW Bydgoszcz – 800 zł, MGOKiR Mrocza – 250 zł, Łucznik Żołędowo – 500 zł. Są to kwoty zaległe od 2010 r. Kilka klubów nie uregulowało jeszcze składki członkowskiej za 2011 r. Są to: MKS Chełmża, KSzach-64 Toruń oraz wymienieni powyżej dłużnicy. Do skarbnika nie wpłynął dokument z Kowalewa Pomorskiego dotyczący 25 % odpisu od opłat klasyfikacyjno-rankingowych z festiwalu 2011 r. PZSzach nie zwrócił kwoty odpisu z turnieju EURO Szachy w MDK Nr 1 w Bydgoszczy. W związku z tym KPZSzach nie przekazał kwoty do PZSzach, za przejście zawodników nowego klubu we Włocławku.

Ad 10 Z powodu absencji Pawła JAROCHA punkt ten został przełożony na dzień 24 września (na spotkanie z członkami Kolegium Sędziów KPZSzach).

Ad 11 Zarząd KPZSzach ustalił termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 14 stycznia 2012 (sobota). Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji, ich przewodniczący powinni przekazać prezesowi do następnego zebrania, które odbędzie się w październiku br. Prezes Andrzej MICHALSKI na to zebranie przygotuje regulamin obrad i komunikat organizacyjny, a po zatwierdzeniu tych dokumentów przez Zarząd, zostaną opublikowane w Internecie.

Ad 12 W dniu 13 listopada br. odbędą się drużynowe mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich. Mogą uczestniczyć zespoły klubowe oraz kombinowane ze średnim rankingiem do 1900 pkt. (mężczyźni) lub 1600 (kobiety). Organizatorem tych zawodów będzie AZS UMK Toruń. Komunikat organizacyjny i regulamin ukaże się w najbliższym czasie.

Zarząd KPZSzach odrzucił wniosek Pawła JAROCHA o podwyższenie opłat za nadanie II i III kategorii do 30 zł, przy zaprzestaniu pobierania opłat 10 zł za nadanie IV i V kategorii. Przypominamy, że zarejestrowanie zawodnika z IV lub V kategorią kosztuje 10 zł.

Kolejne posiedzenia Zarządu KPZSzach odbędą się w dniu 24 września br. (nadzwyczajne w Bydgoszczy) i następnie w dniu 29 października br. w Toruniu.

Posiedzenie Zarządu trwało 4,5 godziny. Na tym protokół zakończono.

Protokołował Ulrich JAHR

 

 

 Protokołował Ulrich JAHR