28. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 28.06.06

Obecni na zebraniu: Andrzej Michalski, Andrzej Karpiński, Waldemar Starzyński, Paweł Jaroch, Piotr Szybowicz i Maria Michalska.

Nieobecni: Ewa Śmiechowska - wyjazd służbowy, Lidia Gerc - wyjazd za granicę.

Porządek obrad:

1. otwarcie i przyjęcie porządku obrad
2. zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego zebrania
3. zatwierdzenie regulaminu Mistrzostw KPZSzach juniorów do lat 9, 11 i 13
4. zatwierdzenie regulaminu Mistrzostw Makroregionu
5. omówienie propozycji kalendarza sportowego na I półrocze sezonu 2006/2007
6. informacje o "wakacjach z szachami"
7. sprawy finansowe
8. omówienie ankiety i wnioski do regulaminu DM KPZSzach na rok 2006/07
9. losowanie numerów drużyn w III lidze i Lidze okręgowej
10. inne
11. ustalenie terminu następnego zebrania.

Ad. 1. Zatwierdzono porządek obrad. (6+,0-,0=)

Ad. 2. Zatwierdzono sprawozdanie z poprzedniego zebrania. (5+,0-,1=)

Ad. 3. Zarząd przyjął założenie, że Mistrzostwa KPZSzach juniorów do lat 9, 11, 13 będą miały podtytuł (eliminacje do MP Juniorów do lat 10, 12 i 14 na rok 2007) i odbędą się w dniach 16 i 17 września 2006 roku w Bydgoszczy (organizator MKS EMDEK Bydgoszcz). Pełen tekst regulaminu opracuje Kolegium Sędziów (wprowadzając rygory związane z zgłoszeniami zawodników do turnieju). (6+, 0-, 0=)

Ad. 4. Zatwierdzono również termin 23-30 września 2006 roku Mistrzostwa Makroregionu Juniorów do lat 10, 12, 14, 16, 18. Odbędą się w Przysieku k/Torunia w Caritas Diecezjalnym. Organizator MKSzach Toruń. Przyjęto też że termin zgłoszeń do Makroregionu na 21 września. Na początku lipca regulamin znajdzie się w Internecie i przekazany będzie do akceptacji do Wojewódzkiego Związku Szachowego Pomorze w Gdańsku. (6+, 0-, 0=)

Ad. 5. Zarząd przedyskutował problem zmian w rozgrywkach drużynowych KPZSzach i w głosowaniu (4+, 0-, 2=) zadecydował, że ewentualne zmiany w rozgrywkach III ligi ligi okręgowej (skrócenie rozgrywek, mecze sobota, niedziela itp.) musi podjąć Walne Zebranie w styczniu i to na rok 2007/2008, zaś na rok 2006/2007 zostaje bez zmian. Zarząd dokonał tylko zmiany w A klasie zmniejszając skład do 5 zawodników (4 męskie szachownice +1 szachownica kobieca) (względy ekonomiczne). W świetle powyższego Kalendarz Sportowy nie będzie się specjalnie różnił od roku poprzedniego. Stąd apel do klubów, aby składały oferty na organizację imprez co przy zatwierdzeniu pomoże dokonać drobnych korekt w terminach.

Ad. 6. "Wakacje z szachami" zostały ze strony Andrzeja Karpińskiego załatwione w ciągu dwóch dni. Zakwalifikowało się 13 osób, pozostałe formalności są po stronie rodziców.

Ad. 7. Sprawy finansowe - stan konta 7000 zł, oczekuje się wpływu 1000 zł. Jeszcze 4 kluby nie uiściły swojej składki, ale do połowy lipca dwa prosiły o prolongatę (prezes wyraził zgodę) zaś jeden z klubów ma otrzymać pieniądze przez KPZSzach i proponujemy mu potrącenie z tej kwoty składki na PZSzach.

Ad. 8. W momencie wyjazdu do Sępólna Krajeńskiego wpłynęło 6 ankiet (po powrocie do Torunia w dniu 30.06.2006 r. czekało dalszych 6). Stąd wyniki ankiety nie miały wpływu ani na zmiany w rozgrywkach DM KPZSzach, ani na kalendarz sportowy. Komisja Sportowa KPZSzach winna jednak na Walne Zebranie przygotować różne warianty zmian. Liczymy też na poszczególne kluby. Zarząd uważa jednak, że propozycje zmian muszą być solidnie przygotowane - ponieważ hasła nie zawsze udaje się właściwie dopracować.

Ad.9. Do rozgrywek III ligi rozlosowano następujące numery:

1. LKS Łucznik Żołędowo
2. MKS EMDEK Bydgoszcz
3. KSz Torfarm-64 Toruń
4. UKS MDK nr 5 Bydgoszcz
5. UKS Rotmistrz II Grudziądz
6. BKS Chemik II Bydgoszcz
7. UKS "Ósemka" Chojnice
8. Spadkowicz
9. MLKS Solec Kujawski
10. AZS UMK Toruń
11. UKS MDK nr 1 Bydgoszcz
12. MKSzach Toruń

Do rozgrywek ligi okręgowej rozlosowano następujące numery:

1. NOK Nakło
2. PKS Wiatrak Bydgoszcz
3. KSz Torfarm-64 II Toruń
4. UKS Ósemka II Chojnice
5. ŻTMS Baszta II Żnin
6. TKKF Merkury Brodnica
7. MLKS Unia Gniewkowo
8. AZS UKW Bydgoszcz
9. UKS OPP Toruń
10. LZS Szubin
11. ITS Kopernik Inowrocław
12. OSiR Golub-Dobrzyń

AD. 10. Zarząd dokonał zmian organizacyjnych i tak: Piotr Szybowicz podejmuje się redagowania biuletynu (zostaje zwolniony z przewodniczącego komisji odznaczeń i dyscyplinarnej). Waldemar Starzyński obok funkcji v-ce prezesa przejmuje kierowanie komisją odznaczeń i dyscyplinarną.

AD. 11. Zebranie następne Zarządu na początku września 2006 r.

Na tym sprawozdanie zakończono.