28. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Bydgoszcz
24.09.11

Relacja Ulricha Jahra

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Zarządu KPZSzach w dniu 17 września br., w dniu dzisiejszym odbyło się nadzwyczajne posiedzenie na które zostali zaproszeni również członkowie Kolegium Sędziów KPZSzach.

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI, Paweł JAROCH, Mariusz STOPPEL i Dawid ZIÓLKOWSKI. Nieobecni Cezary KOZŁOWSKI (chory) i Janusz AUGUSTOWSKI (brak wyjaśnienia). Posiedzenie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 w Bydgoszczy. Przewodniczył Andrzej MICHALSKI.

Program posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
 2. Przedyskutowanie projektu regulaminu DMR i jego zatwierdzenie.
 3. Sprawy organizacyjne Drużynowych Mistrzostw KPZSzach (sędzia główny, losowanie III Ligi, zgłoszenia, wpisowe, itp.).
 4. Wyjaśnienie problemów wynikających z działalności Pawła JAROCHA.
 5. Organizacja międzywojewódzkich mistrzostw dzieci w kat. 9-10 lat.
 6. Sprawy różne.

Zarząd KPZSzach złożył serdeczne gratulacje dla Alicji ŚLIWICKIEJ za zdobycie mistrzostwa Europy juniorów do 10 lat. Jest to największy sukces zawodnika KPZSzach w ostatnich latach.

Program posiedzenia został zatwierdzony z jednym głosem wstrzymującym.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty.

Paweł JAROCH stwierdził, że w protokóle Zarządu jest nieprawda, jeśli chodzi o brak posiedzeń Kolegium Sędziów. Dyskusja była prowadzona w poczcie internetowej. Ulrich JAHR powiedział, że w Internecie, jak i na stronie Kolegium KPZSzach, nie ma żadnych śladów ewentualnej dyskusji, a Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że nie uczestniczył w posiedzeniach.

Protokół poprzedniego zebrania został zatwierdzony z jednym głosem wstrzymującym.

Ad 2 Paweł JAROCH zreferował propozycje zmian do regulaminu DMR włączone do projektu regulaminu. Każda z poprawek była dyskutowana i głosowana.

Pkt. II.3 Ustalono zmianę roku 2011 na 2010 dla składki rocznej klubu.

Pkt. III.5 Ustalono, że sędzia powinien najpierw udzielić ostrzeżenia, a następnie może orzec przegraną dla zawodnika zachowującego się nagannie.

Pkt. VI.2 Ustalono czterema głosami, przy jednym przeciwnym, pozostawienie poprzedniej wersji regulaminu w pkt. VI.2, 7 i 8.

Pkt. VII.3 Ustalono, że przekładanie meczów na późniejszy termin może nastąpić tylko raz dla każdej drużyny. Jednocześnie Zarząd zaakceptował 10-dniowy termin wniosku o przełożenie meczu.

Pkt. XI.3 W dyskusji odczytane zostały przepisy kodeksu szachowego, w których treści istnieje zakaz gry w całym turnieju dla sędziów. Zarząd postanowił dać w tej sprawie decydujący głos członkom Kolegium Sędziów. Po dyskusji, Kolegium Sędziów postanowiło zwrócić się do PZSzach o interpretację punktu B.V.2.2 kodeksu szachowego, w sprawie umożliwienia sędziowania meczu zawodnikowi z licencją sędziowską, w systemie dojazdowym w którym sędzia nie gra, a rozgrywki trwają kilka miesięcy. Mając powyższe na uwadze, Kolegium Sędziów postanowiło wycofać się z poprawki i utrzymać dotychczasową treść pkt. XI regulaminu z 2010/11 r.. XI. Wniosek był głosowany tylko wśród członków Kolegium Sędziów (jednogłośnie).

Pkt. XII. Wniosek Kolegium Sędziów został przyjęty. Zarząd zatwierdził jednogłośnie zaprotokółowane zmiany. Po poprawieniu przedstawionej wersji regulaminu Kolegium Sędziów powinno w szybkim terminie opublikować zatwierdzony regulamin w Internecie.

Ad 3 Do rozgrywek III Ligi formalnie zgłosiło się tylko pięć klubów. Są to Ósemka Chojnice, Baszta Żnin, Rotmistrz Grudziądz, POZKAL Inowrocław i EMDEK Bydgoszcz. Uniemożliwiło to przeprowadzenie losowania numerów startowych drużyn w III Lidze. W tej sytuacji Zarząd przedłużył termin zgłoszenia do końca września br.

Kolegium Sędziów zaproponowało funkcję sędziego głównego Ulrichowi JAHR. Sędzia odmówił przyjęcia funkcji w sytuacji gdy jego werdykt został zakwestionowany, zostało sfałszowane jego sprawozdanie do FIDE, z którego bez jego wiedzy usunięto załącznik w języku angielskim, a za staranne przestrzeganie przepisów gry FIDE otrzymał upomnienie z zagrożeniem, że będzie odsunięty od sędziowania w przypadku wydania podobnego werdyktu. Ponadto została zlekceważona decyzja Zarządu KPZSzach (jako jedynej instancji odwoławczej), który podtrzymał jednogłośnie (bez udziału nieusprawiedliwionego Pawła JAROCHA) werdykt sędziowski.

Kolegium Sędziów zaproponowało kolejną kandydaturę Mariuszowi STOPPLOWI, który oświadczył, że musi się nad tą propozycją zastanowić i odpowie w najbliższych dniach. W tej sytuacji Kolegium zaproponowało drugą kandydaturę Marii MICHALSKIEJ. W głosowaniu padł wynik +2, -2, =1. Wobec tego postanowiono poczekać na decyzję Mariusz STOPPLA i jeśli zrezygnuje – funkcję sędziego głównego obejmie Maria MICHALSKA. Nominowany sędzia zorganizuje ceremonię losowania numerów startowych w III Lidze, podając w Internecie datę, miejsce i godzinę, aby zainteresowane osoby mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu.

Ad 4 Referował Andrzej MICHALSKI. Właśnie mija rok gdy Paweł JAROCH bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu KPZSzach. Paweł JAROCH odpowiedział, że otrzymywał zawiadomienia o posiedzeniach zbyt późno.

Przedstawiono szereg innych zarzutów, które nie zostały ujęte w protokóle aby publicznie nie czynić złej opinii Pawłowi JAROCHOWI. Zwrócono mu uwagę, aby w przyszłości zmienił swoje postępowanie, bo jeśli napotka na osobę, która mu nie podaruje – może mieć poważne przykrości. Paweł JAROCH przyjął milcząco przedstawione zarzuty.

Ad 5 Referował Paweł JAROCH. Turniej dzieci jest w pełni przygotowany i opublikowany w Internecie. Zgłoszenia wpływają zarówno z KPZSzach jak i Pomorza. Ponieważ nie ma środków na ekwiwalenty dla sędziów, obydwaj prowadzący zawody (Paweł JAROCH i Mariusz STOPPEL) podjęli się sędziowania w ramach swoich obowiązków służbowych w MDK Nr 1.

Ad 6 Andrzej KARPIŃSKI omówił sprawę wyjazdu ekipy juniorów KPZSzach na makroregion w Sztutowie. Sprawa wyjazdu zostanie nagłośniona na zakończeniu odbywających się właśnie mistrzostw KPZSzach juniorów. Chodzi o miejsca zbiórki, trasę przejazdu. Zarząd zapewnia wyjazd autokarem do Sztutowa w dniu 15 października o godz. 9.00 z parkingu LIDL przy stacji Shell na rogu Łęczyckiej i Fordońskiej w Bydgoszczy. W drodze do Sztutowa możliwy będzie jeden postój aby umożliwić dojazd osób spoza Bydgoszczy. Osoby z Torunia powinny zgłosić się na ustalonym miejscu zbiórki w Bydgoszczy. W przypadku mniej niż 35 osób – przejazd autokarem zostanie odwołany. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Andrzej KARPIŃSKI (tel. komórkowy 501 147 359) najdalej do końca września br.

Paweł JAROCH zwrócił uwagę na nieprawidłowe potraktowanie wpłaty klubu z Włocławka, w rezultacie przedłuża się sprawa otrzymania licencji klubowej. Tomasz WODZYŃSKI powiedział, że z PZSzach nadeszło już pismo przepraszające (nie przekazali do KPZSzach należności z innych pozycji). Sprawa będzie definitywnie załatwiona w najbliższych dniach.

Zarząd KPZSzach ufundował puchar dla drużyny na MP Domów Kultury w MDK Nr 2.

Na tym posiedzenie (po 4 godz.) zakończono

Protokołował Ulrich JAHR