29. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 17.09.06

Relacja Andrzeja MICHALSKIEGO

Obecni na zebraniu: Andrzej Michalski, Andrzej Karpiński, Paweł Jaroch i Maria Michalska.
Nieobecność pozostałych członków została usprawiedliwiona.

Z powodu niskiej frekwencji na zebraniu ograniczono się do spraw nie cierpiących zwłoki, a wymagających podjęcia decyzji:

1. zebrani zatwierdzili regulamin rozgrywek drużynowych na sezon 2006/2007
2. zatwierdzili skład drużyn III ligi
3. zatwierdzili skład drużyn ligi okręgowej
4. zatwierdzili zmniejszenie składu drużyn A-klasy do 5 osób
5. zatwierdzili sędziego głównego Marię Michalską i Pawła Jarocha na sędziego asystenta (propozycja Kolegium Sędziów)
6. zatwierdzili terminy zgłoszeń drużyn i ich składów, a także termin wpłaty wpisowego
7. ustalono, że Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich odbędą się w Solcu Kujawskim, zaś termin ustali w porozumieniu z panem Bochatem Paweł Jaroch, zaś Kolegium Sędziów wytypuje sędziego. Regulamin Mistrzostw przygotuje M.Michalska, a z upoważnienia Zarządu zatwierdzi go A.Michalski.

A.Michalski poinformował o stanie przygotowań rozgrywek Międzywojewódzkich Juniorów do lat 10, 12, 14, 16 i 18. Uzyskał aprobatę dla zajętego stanowiska w sporze o termin tych rozgrywek z Pomorskim Związkiem Szachowym w Gdańsku.

W związku z w/w turniejem makroregionalnym omówiono także sprawę wymaganych licencji i ich załatwienia dla naszego okręgu. Całą sprawę pilotować będzie Andrzej Karpiński.

Na zakończenie zebrania A.Michalski poinformował o stanie konta KPZSzach (4000 zł), a także o włamaniu do siedziby Związku oraz o kradzieży kserografu i dwóch par dresów. KPZSzach zmienił siedzibę i zakupił nowy kserograf (około 1000 zł).

Termin następnego zebrania ustalono na dzień 29 października 2006 roku.