29. zebranie Zarządu KPZSzach III kadencji
Toruń
29.10.11

Relacja Ulricha Jahra

Obecni: Andrzej MICHALSKI, Cezary KOZŁOWSKI, Andrzej KARPIŃSKI, Ulrich JAHR, Tomasz WODZYŃSKI oraz zaproszony gość Marek LEWANDOWSKI. Posiedzenie odbyło się w siedzibie KPZSzach w Toruniu. Przewodniczył Andrzej MICHALSKI.

Program posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
2. Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach 2011/12..
3. Drużynowe Mistrzostwa w szachach szybkich.
4. Relacja z rozgrywek makroregionalnych juniorów.
5. Organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KPZSzach.
6. Sprawy finansowe Związku.
7. Sprawy różne.

Ad 1 Protokół poprzedniego zebrania został jednogłośnie zatwierdzony.

Ad 2 W posiedzeniu nie uczestniczyła sędzia główny DMR Maria MICHALSKA, która w tym dniu miała zajęcia na Uczelni w Bydgoszczy. W imieniu sędzi punkt ten referował Andrzej MICHALSKI.

Skład drużyn w III Lidze jest następujący: MKS EMDEK Bydgoszcz, OSiR POZKAL Inowrocław, KSz-64 Toruń, Gambit Świecie, UKS Ósemka Chojnice, Chemik II Bydgoszcz, UKS OPP Toruń (w miejsce MKS Chełmża), Pocztowiec Bydgoszcz, MGOK Mrocza, UKS Rotmistrz III Grudziądz, Wiatrak Bydgoszcz, Baszta MOS II Żnin.

Dokonano losowania numerów startowych w/w zespołów:

Nr  1 – BKS Chemik II Bydgoszcz
Nr  2 – MKS EMDEK Bydgoszcz
Nr  3 – UKS OPP DH Toruń
Nr  4 – UKS Rotmistrz III Grudziądz
Nr  5 – PKS Wiatrak Bydgoszcz
Nr  6 – KSz Gambit Świecie n/W
Nr  7 – UKS Ósemka Chojnice
Nr  8 – OSiR POZKAL Inowrocław
Nr  9 – Pocztowiec Bydgoszcz
Nr 10 – Kszach-64 Toruń
Nr 11 – ŻTMS Baszta MOS II Żnin
Nr 12 – MGOK Mrocza

Do rozgrywek IV Ligi zgłosiło się 27 drużyn: MKS EMDEK II Bydgoszcz, UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz, OSiR POZKAL II Inowrocław, KSzach-64 II Toruń, KSz Gambit II Świecie, UKS Ósemka II Chojnice, MKS Chełmża, Chemik III Bydgoszcz, MLKS Wisła Nowe n/W, KSN Łuczniczka Bydgoszcz, UKS OPP DH II Toruń, UKS OPP DH III Toruń, Centrum Kultury Łubianka, MLKS Krajna Sępólno Kraj., Włocławski KSzach 1938 Włocławek, Włocławski KSzach 1938 II Włocławek, PKS Leśny Bydgoszcz, PKS Leśny II Bydgoszcz, LZS Znicz Gimnazjum Rojewo, Pocztowiec II Bydgoszcz, UKS MDK Nr 1 II Bydgoszcz, LZS Szubin, LZS II Szubin, UKS Rotmistrz IV Grudziądz, Nakielski Ośrodek Kultury Nakło n/Not., Baszta MOS III Żnin i LZS Wieża Więcbork (kolejność przypadkowa).

Decyzją Zarządu do rozgrywek nie została dopuszczona drużyna AZS UKW Bydgoszcz, z powodu nie uregulowania zaległych składek i wpisowego do rozgrywek. Klub ten może być dopuszczony od II rundy, pod warunkiem uregulowania wszystkich zaległości finansowych do KPZSzach.

Po ustaleniu listy zgłoszonych zespołów odbyło się losowanie koloru bierek na I szachownicy dla drużyny, która otrzyma pierwszy numer startowy. Wylosowano kolor biały. Lista startowa drużyn w IV Lidze zostanie ustalona po opublikowaniu listy rankingowej FIDE na 1 listopada 2011 r. Następnie będzie opublikowane kojarzenie w systemie szwajcarskim do I rundy rozgrywek – 6 listopada 2011 r.

Ad 3 Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich odbędą się w dniu 13 listopada 2011 r. w klubie RUBIN w Toruniu, ul. Łyskowskiego 29. Początek zawodów o godz. 10. Regulamin został opublikowany w Internecie (UWAGA – zmiana adresu). Organizatorem zawodów jest AZS UMK Toruń - Cezary KOZŁOWSKI tel. 660-438-614. Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie na podany powyżej telefon, a w ostateczności do godz. 9.45 na sali gier.

Ad 4 Referował Andrzej KARPIŃSKI. Były perturbacje z autokarem, kilka ekip zrezygnowało z wspólnego wyjazdu, w rezultacie wszyscy jechali na zawody do Sztutowa własnym sumptem. Warunki gry i pobytu bardzo dobre. Dobra kuchnia i ładne, tanie pokoje. Sala gier przestronna. Sprzęt szachowy nowy, zegary elektroniczne.

W kategoriach dziewcząt startowało łącznie 29 zawodniczek, w tym 16 z KPZSzach. Do finałów zakwalifikowało się 6 reprezentantek naszego Związku.

W kategoriach chłopców startowało łącznie 68 zawodników, wśród nich 36 z KPZSzach. Do finałów zakwalifikowało się 13 reprezentantów naszego Związku.

W 2012 r. KPZSzach ma zapewniony udział kolejnych siedmiu zawodników: Konrad i Kacper DROZDOWSCY, Łukasz LICZNERSKI, Alicja ŚLIWICKA, Artur MARCHLEWICZ, Radosław GAJEK i Julia HUMIN. Łącznie w finałach MP Juniorów start zapewniło sobie 26 zawodników KPZSzach.

Opiekunami zawodników KPZSzach w Sztutowie byli: Andrzej KARPIŃSKI, Mariusz MAZALON, Piotr SZYBOWICZ, Sławomir KRAIŃSKI, Grzegorz SANKIEWICZ, Paweł JAROCH, Jerzy ŚNIADECKI i Włodzimierz STRZEMKOWSKI.

Ad 5 Organizację Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego referował Andrzej MICHALSKI. Walne Zebranie odbędzie się 14 stycznia 2012 r., w siedzibie KPZSzach w Toruniu, przy ul. Słowackiego 118A. Komunikat organizacyjny zebrania ukaże się w Internecie w I dekadzie grudnia 2011 r. Każdy zarejestrowany klub w KPZSzach otrzyma jeden mandat, pod warunkiem opłacenia składki rocznej za 2011 r. Mandat klubowy może otrzymać tylko osoba będąca członkiem danego klubu.

Na Walnym Zebrania delegaci mogą wysunąć wnioski dotyczące zmiany niektórych punktów statutu KPZSzach. W obradach uczestniczyć będzie radca prawny, wnioski te powinny być nadesłane do KPZSzach przed zebraniem, aby odpowiednio przygotować przebieg obrad. Wnioski nagłe (podczas trwania obrad) w sprawie zmian statutowych nie mogą być przyjęte.

Ad 6 Referował Tomasz WODZYŃSKI. Napływają kwoty wpisowego do DMR i obecnie na koncie KPZSzach figuruje kwota ponad 4000 zł. Dokładne dane dotyczące wpisowego do DMR opublikuje sędzia główny w swoim komunikacie startowych mistrzostw.

Ad 7 Tradycyjny mecz Toruń – Bydgoszcz jest planowany w grudniu br. Związek nie jest organizatorem tego meczu. Jeśli Urząd Miasta Torunia udzieli dotację na organizację meczu, spotkanie się odbędzie. KPZSzach (zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania) nie dysponuje środkami finansowymi na organizację tej imprezy.

Do KPZSzach wpływają karty ewidencyjne nowych zawodników i zmian barw klubowych, których nie otrzymał Paweł JAROCH z powodu nieobecności na posiedzeniu. Karty te zabrał Andrzej KARPIŃSKI, od którego Paweł JAROCH powinien odebrać dokumenty i ewidencjonować je z datą wpływu do KPZSzach.

Zmiany barw klubowych: Paweł ŁOSIŃSKI, Adam GOŁĄBIEWSKI, Waldemar HANASZ, Olgierd ZIELIŃSKI i Ewelina PARDA.

Nowi zawodnicy: Anna MIKOŁAJCZAK i Robert ŚLIWONIK.

Paweł JAROCH nie dostarczył skarbnikowi KPZSzach oryginalnego wniosku (otrzymanego pół roku temu) o nadanie licencji klubowej dla Włocławskiego Klubu Szachowego 1938 we Włocławku.

Ostatnie posiedzenie Zarządu KPZSzach obecnej kadencji odbędzie się w dniu 10 grudnia w Bydgoszczy (MDK Nr 2, ul. Leszczyńskiego 42) od godz. 14.

Na tym posiedzenie (po 3 godz.) zakończono.

Protokołował Ulrich JAHR