30. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 18.11.06

Relacja Ewy ŚMIECHOWSKIEJ

W dniu 18 listopada odbyło się, w siedzibie K-PZSzach w Toruniu, posiedzenie zarządu, na które przybyli: A. Michalski, A. Karpiński, P.Jaroch, M. Michalska i E. Śmiechowska. Nieobecni: W.Starzyński, P. Szybowicz, L.Gerc.

Omówiono sprawy finansowe. Stan kasy związku to ok. 9000 zł. W ramach dyskusji o sprawach finansowych związanych z oszczędnością prezes zaproponował żeby biuletyn (redagowany przez P.Szybowicza) ukazywał się nie częściej niż raz na miesiąc (z przerwą wakacyjną). Zaś komunikaty sędziowskie wysyłane będą drogą pocztową tylko do tych klubów, które nie mają dostępu do Internetu. Zebrani upoważnili prezesa do uzgodnienia z P.Szybowiczem sugestii zarządu dotyczące redagowanego przez niego komunikatu.

M.Michalska omówiła przebieg kursu sędziowskiego na II klasę. 6 osób uzyskało uprawnienia (R.Wojciechowski od 10.01.07, z chwila ukończenia 18-stu lat). Padła propozycja kolejnego kursu na sędziów okręgowych w dniach 18-19.05.07. Na zakończenie kursu, o godz. 14.oo (19.05), planowana jest Konferencja Okręgowa Sędziów. Na kurs sędziowski klasy centralnej wyjeżdżają S.Wierzbicki, P.Jaroch, B.Fladrowski. Na Ogólnopolską Konferencję Sędziów delegacje otrzyma M.Michalska.

W związku z nieobecnością W.Starzyńskiego nie było możliwości omówienia terminów wręczenia już przyznanych odznak, a także przyznania nowych.

Mecz Toruń-Bydgoszcz odbędzie się 3.12. na UKW w Bydgoszczy. Kapitanem drużyny z Bydgoszczy będzie A. Karpiński, a Torunia - B.Fladrowski. Okręg zapewni opłatę sędziego zawodów, a także autokar do Bydgoszczy.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje wykreślenia z ewidencji K-PZSzach klubów: KS Łączność Bydgoszcz, Pionek Włocławek oraz MKS Zryw Włocławek.

Przy omawianiu Kalendarza Sportowego 2007 ustalono termin Walnego Zebrania na 13.01 2007 w siedzibie K-PZSzach w Toruniu. 21.01.07 odbędą się mistrzostwa K-PZSzach w szachach błyskawicznych. Przy okazji ustalono, że zarząd oczekuje na oferty organizacji następujących imprez:

- Mistrzostwa Błyskawiczne K-PZSzach (21.01)
- Mistrzostwa Old Boy'ow (11.02)
- Mistrzostwa Seniorów i Juniorów Starszych (23-29.06)
- Mistrzostwa Drużynowe Juniorów (25-27.05)
- Mistrzostwa Przeczkolaków (6.05)
- Mistrzostwa Juniorów w szachach szybkich (3.06)

Oferty należy składać do P.Jarocha do 15.12.06.

Omówiono odbyte turnieje (Makroregion Juniorów, Mistrzostwa drużynowe w szachach szybkich). Przy okazji ustalono, że każdy organizator imprez okręgowych zobowiązany jest do przygotowania dyplomów za pierwsze 6 miejsc w danej konkurencji.

A.Karpiński przedstawił sprawozdanie z Walnego Zjazdu PZSzach. Wśród zmian statutowych został uchwalony punkt, że kluby z danego województwa nie mogą należeć do Okręgowego Związku, który działa na terenie innego województwa (będzie to obowiązywać po rejestracji sądowej nowego statutu PZSzach)