31. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 30.12.06

Relacja Ewy ŚMIECHOWSKIEJ

30 grudnia 2006 roku w Toruniu, odbyło się posiedzenie Zarządu KPZSzach na które przybyli:
A. Michalski, A. Karpiński, W.Starzyński, M. Michalska , L.Gerc, E. Śmiechowska, P. Szybowicz, P.Jaroch.

Porządek posiedzenia obejmował:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
2. Sprawy finansowe
3. Rozgrywki drużynowe
4. Propozycje odznaczeń, sposoby i terminy wręczania
5. Mecz Bydgoszcz - Toruń
6. Kalendarz Sportowy 2007
7. Przygotowania do Walnego Zebrania
8. Sprawozdania z poszczególnych komisji
9. Sprawozdanie z zebrania prezesów Okręgowych Związków Szachowych
10. Sprawy inne
11. Ustalenie terminu następnego zebrania

Ad.1. Protokół z poprzedniego zebrania zatwierdzony został jednogłośnie.

Ad.2. Stan kasy Związku na 30.12.2006 to 7.293,30 zł. Zaległości w płatnościach mają kluby:

Chemik Bydgoszcz 685 zł
Promień Kowalewo 150 zł.
Wisła Nowe 150 zł.

Ad.3. Do 7.01.07 należy dostarczyć wszelkie brakujące protokoły meczowe (w przeciwnym wypadku może dojść do weryfikacji wyników)

Ad.4. Przyznano nowe odznaczenia

Złote dla: Przemysława Jahra, Benedykta Mrozińskiego, Piotra Skowrońskiego
Srebrne dla: Lidii Gerc, Włodzimierza Jastrzębskiego, Mariusza Mazalona, Tomasza Theussa
Brązowa dla: Bartosza Fladrowskiego

Zespołowa srebrna dla Rotmistrza Grudziądz

W celu wręczenia zaległych odznak Zarząd zaprasza na Walne Zebranie panów: Jana Nogala, Adama Łętochę, Mariusza Stoppela, Jerzego Śniedeckiego

Ad.5. Na uwagę zasługuje udział prezydentów obu miast. Organizacje oceniono pozytywnie. Za mankament uznano brak ciepłych napojów.

Ad.6. Mistrzostwa regionu w szachach błyskawicznych (21.01.07) przyznano klubowi z Nakła. Mimo zamkniętego charakteru imprezy Zarząd KPZSzach dopuszcza do gry klub z Chojnic. Turniej Old Boy`ów (11.02.07) przyznano AZS UMK (B.Fladrowski) Zarząd oczekuje na oferty organizacji kolejnych imprez:

· Mistrzostwa Seniorów i Juniorów Starszych (23-29.06)
· Mistrzostwa Drużynowe Juniorów (25-27.05)
· Mistrzostwa Przedszkolaków (6.05)
· Mistrzostwa Juniorów P-15 (3.06)

Oferty należy składać do P. Jarocha, do kolejnego zabrania Zarządu

Ad.7. Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach odbędzie się 13.01.07 w siedzibie K-PZSzach w Toruniu o godz. 11.00. Regulamin i porządek obrad Zarząd przyjął jednogłośnie.

Ad.8. Zarząd przyjął sprawozdania z Komisji. Za korektą w Sprawozdaniu Sportowym głosowano +3,-0,=5.

Ad.9. Sprawozdanie z zebrania przedstawił prezes. Głównie dotyczyło licencji i ewidencji centralnej wprowadzanej przez PZSzach. Szczegółowy opis nowych zasad przyznawania licencji zostanie rozesłany w najbliższym terminie. Zarząd jednogłośnie upoważnił prezesa Andrzeja Michalskiego do prowadzenia rozmów w sprawie zatrudnienia na zlecenie osoby do wydawania nowych licencji.

Ad.10. W sprawach innych Zarząd przyjął rezygnację P.Jahra z prowadzenia Ewidencji KPZSzach. Zarząd z dużym uznaniem wyraził się o jego dotychczasowej pracy. Czynności związane z ewidencją przejmie P.Jaroch (+7,-0,=1). Zarząd przyjął stanowisko że nie będzie wyrażał zgody na egzaminy eksternistyczne w zdobywaniu uprawnień sędziowskich. Uprawnienia takie można zdobyć na kursach sędziowskich organizowanych przez Kolegium Sędziów (najbliższy w maju). Paweł Jaroch został wybrany na opiekuna zawodników biorących udział w Mistrzostwach Polski 10-12 lat.

Ad.11. Kolejne zebranie Zarządu odbędzie się w połowie lutego.