32. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 11.02.07

Sprawozdanie z zebrania Zarządu w dniu 11 lutego 2007

Obecni : A. Michalski, A. Karpiński, P. Jaroch, M. Michalska
Nieobecni: E. Śmiechowska - chora, L. Gerc -wyjazd służbowy, W. Starzyński (nieoficjalna rezygnacja z pracy w zarządzie), P. Szybowicz - (sędziowanie zaległego meczu).

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 2. Wyjazd na MPJ 10-12 lat
 3. Wyjazd na MPJ 16-18 lat
 4. Rozpatrzenie odwołania Chemika Bydgoszcz dotyczącego meczu III Ligi
 5. Licencje
 6. Informacja o finansach
 7. Mistrzostwa Seniorów KPZSzach (omówienie ofert)
 8. Wakacje z szachami
 9. Mistrzostwa międzywojewódzkie 9-10 latków (informacja)
10. Wolne wnioski
11. Termin następnego zebrania

Ad. 1. Przyjęto sprawozdanie 3+, 0-,1=

Ad. 2. P. Jaroch zreferował stan przygotowań do wyjazdu na MPJ 11-12 lat, przebiega sprawnie, wszyscy zainteresowani zawodnicy jadą także z rodzicami, co ułatwi opiekunowi skoncentrowanie się na sprawach szachowych (wszyscy także uzupełniają licencje)

Ad. 3. Wyjazd na MPJ 16-18 lat- nie przyjęto oferty Z. Szymczaka, natomiast w jego miejsce proponuje się M. Mazalona.

Ad. 4. Uwzględniono odwołanie BKS Chemik i mecz III Ligi między Chemikiem a MDK V odbędzie się zgodnie z terminarzem. (2+,1-, 1=)

Ad. 5. Wydawanie licencji odbywa się bez przeszkód, prowadzi je p. T. Bajwenko . Termin uzupełnienia licencji dla wszystkich zawodników, którzy biorą udział w rozgrywkach drużynowych a także rozgrywek z cyklu Mistrzostw Polski jest nieprzekraczalny do 31 marca 2007. Dotyczy to także wszystkich klubów (każdy klub musi wypełnić formularz i uzyskać licencje - wszystkie kluby otrzymały instrukcje i wzory formularzy).

Ad. 6. Stan kasy na 31 stycznia br. 8100 zł.

Ad. 7. Zarząd do następnego zebrania oczekuje pełnych ofert od kandydatów do organizowania mistrzostw, tj,. Rotmistrza Grudziądz i Baszty Żnin i innych chętnych, dopiero wtedy podejmie ostateczną decyzję.

Ad. 8. Tradycyjnie już A. Karpiński pilotuje wakacje z szachami i w tych sprawach należy się z nim kontaktować.

Ad. 9. A. Michalski przedstawił działania, jakie podjął w sprawie Międzywojewódzkich Mistrzostw 9-10 latków (na podstawie komunikatu Komisji Młodzieżowej PZSzachu) wystąpił do Prezesa Pomorskiego Związku Szachowego p. J. Gordziejczuka z propozycją aby organizację tych Mistrzostw przeprowadził KPZSzach w terminie, kiedy Pomorski Związek organizuje Makroregion, a w przyszłym roku na odwrót, kiedy KPZSzach organizowałby Makroregion, Pomorski Związek organizowałby te Mistrzostwa - na razie brak odpowiedzi z Gdańska. KPZSzach zabezpieczył w KP Stowarzyszeniu Związków Sportowych w Bydgoszczy wsparcie finansowe na ten cel. Przewiduje się, że Mistrzostwa Województwa odbyły by się w 1 połowie września, zaś Międzywojewódzkie pod koniec września. Gdańsk przewiduje Makroregion w październiku (informacja od A. Karpińskiego)

Ad. 10. Zarząd oficjalnie opublikuje sprawozdanie z Walnego Zjazdu Sprawozdawczego po opracowaniu całych materiałów przez Radcę Prawnego. Wszystkie informacje na temat Walnego Zebrania ukazujące się na łamach internetu są nieoficjalne. Rozpatrzenie rezygnacji p. W. Starzyńskiego z członka Zarządu nastąpi po otrzymaniu przez Zarząd rezygnacji na piśmie, wówczas można podjąć decyzję o uzupełnieniu składu Zarządu.

Ad. 11. Następne zebranie Zarządu ustala się na sobotę 17 marca godz. 13:30 w Toruniu w siedzibie KPZSzach.

Na tym sprawozdanie zakończono.