33. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 17.03.07

Sprawozdanie Ewy Śmiechowskiej

W dniu 17 marca, w siedzibie K-PZSzach w Toruniu, odbyło się zebranie Zarządu na które przybyli: A. Michalski, L. Gerc, E. Śmiechowska, P. Jaroch, P. Szybowicz. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z pewnym opóźnieniem przybyli: M. Michalska i A. Karpiński. Obecny był również jeden gość: pan Jerzy Białas z klubu LZS Szubin.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i podanie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
3. Sprawy finansowe
4. Omówienie MPJ 10-12, 16-18 lat
5. Mistrzostwa juniorów P-15
6. Rozpatrzenie ofert i przydział organizacji Mistrzostw Województwa Seniorów i Juniorów Starszych
7. Problem licencji
8. Mistrzostwa Województwa Przedszkolaków
9. Drużynowe Mistrzostwa Juniorów
10. Rozgrywki drużynowe - uwagi sędziego głównego
11. Kurs sędziowski
12. Spotkanie przedstawicieli Zarządów K-PZSzach i Pomorskiego Związku Szachowego
13. Sprawy inne
14. Ustalenie terminu następnego zebrania

Ad.1) Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie (+5)

Ad.2) Sprawozdanie z poprzedniego zebrania przyjęto większością głosów (+4,-0,=1)

Ad.3) Na koncie Związku jest ok. 7500 zł. Wszystkie kluby uregulowały płatności związane z wpisowym do DMR

Ad.4) P. Jaroch podsumował MPJ 10-12 lat. Ogólnie występ zawodników uznał za udany. Z naszego regionu startowało 12 osób. Najlepiej wypadł Kacper Drozdowski (Wiatrak Bydgoszcz) zajmując V miejsce w grupie do lat 12. Szczegółowe wyniki znajdą się w Biuletynie Nr 115 i w internecie. Stan przygotowań do MPJ 16-18 lat przedstawił po przybyciu A. Karpiński. Wszelkie sprawy zostały załatwione, zgłoszenia dokonane. Z ramienia K-PZSzach trenerem ekipy będzie Mariusz Mazalon. Decyzją UKS OPP na mistrzostwa nie pojedzie ich reprezentantka - ze względu na słabą formę. Mimo kilkakrotnych prób nie skontaktował się z nami pan Bryła i brakuje nam informacji w jaki sposób rozwiązany zostanie udział Lidii Bryły w MP.

Ad.5) Mistrzostwa K-PZSzach Juniorów P-15 odbędą się tak jak planowano 3.VI. Organizatorem będzie Wiatrak Bydgoszcz, sędzią głównym P. Jaroch, a regulamin opracuje Kolegium Sędziów do końca kwietnia.

Ad.6) Otwarte Mistrzostwa K-PZSzach Seniorów i Juniorów Starszych zorganizuje Rotmistrz Grudziądz. Przewidywany koszt dniówki ma wynieść 55 zł. za pokój 3-osobowy, a 60 zł. za pokój 2-osobowy. Sędziego głównego wyznaczy Kolegium Sędziów.

Ad.7) Zarząd przypomina, że licencje dla zawodników, sędziów i trenerów wydawane są od poniedziałku do czwartku, od 10-12 w siedzibie K-PZSzach w Toruniu, ul Słowackiego 118a. Dyżury członków Zarządu to poniedziałek i czwartek od 17-18. Licencje dla klubów, które złożyły wymagane dokumenty, gotowe będą w najbliższym czasie tj. do 24 marca

Ad.8) Organizacje Mistrzostw Województwa Przedszkolaków (6.05) przyznano UKS OPP Toruń (5+)

Ad.9) Drużynowe Mistrzostwa Juniorów (25-27.05) przyznano (5+) Wiatrakowi Bydgoszcz (na podstawie ustnej deklaracji P.Jarocha). Przypomina się, że wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać aktualną nowa licencję zawodnika.

Ad.10) Rozpatrzono odwołanie BKS Chemik Bydgoszcz (dot. przełożenia meczu) i ustalono, że do meczu dojdzie w późniejszym terminie w Bydgoszczy (uzgodniono to telefonicznie w trakcie obrad Zarządu z panem K. Budnikiem i prezesem UKS Rotmistrz Grudziądz). Sędzia główny zasygnalizował, że sędziowie meczów III Ligi i Ligi Okręgowej nie sprawdzają zapisów (co należy do ich obowiązków), a tym samym utrudniają wpisanie ich do rejestru partii (będzie to miało odbicie przy sprawozdaniu z całości rozgrywek). Ponadto wyniki na blankiecie partii podpisanym przez sędziego i obu zawodników różni się niekiedy od wyniku umieszczonego w protokole meczu.

Ad.11) Kurs sędziowski i konferencja odbędzie się we wcześniej planowanym terminie w Toruniu przy ul. Św. Józefa 24/26.

Ad.12) Zarząd do rozmów z Pomorskim Związkiem Szachowym upoważnił prezesa A. Michalskiego i v-ce prezesa A. Karpińskiego. Rozmowy dotyczyć będą współpracy przy rozgrywkach makroregionalnych w celu uniknięcia w przyszłości nieporozumień.

Ad.13) W związku z nowym stanowiskiem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych, kadra młodzików może liczyć tylko 6 osób + 30% rezerwowych tj. 2 osoby. Na następnym zarządzie (21.IV) zatwierdzona zostanie nowa kadra i podane warunki wprowadzania bieżących korekt do kadry. Rozpatrzono rezygnację pana Waldemara Starzyńskiego z członkostwa Zarządu. Rezygnacja została przyjęta. Propozycje wejścia do Zarządu dostała pani Violetta Pacuszka ale jej nie zaakceptowała. Wobec tego obecni stanęli - na razie - na stanowisku, że dokoptowywanie nowego członka zarządu wydaje się być bezcelowe (ze względu na krótki okres do końca kadencji tego Zarządu, tj styczeń 2008). Padła również propozycja, aby Zarząd wystąpił do Polskiego Związku Szachowego o przyznanie medali 80-lecia PZSzach prezydentom obu miast (Bydgoszczy i Torunia) oraz panu Perlinskiemu za propagowanie szachów i sprzyjanie meczom Toruń - Bydgoszcz. Przedstawiciel LZS Szubin pan J. Białas wystąpił z propozycja aby powierzyć Szubinowi organizacje obchodów 70-lecia powstania Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego (wtedy zwanego Pomorskim Związkiem Szachowym) w formie 1-dniowego turnieju, który ma odbyć się w jedną z niedziel października 2007. Wprowadzenie imprezy do II półrocza Kalendarza Imprez 2007 Zarząd przyjął jednogłośnie i z entuzjazmem. Zarząd podejmuje się pokryć koszty ok. 1000 zł. (puchary, sędziowie). Jednocześnie Zarząd wyraził podziękowanie i uznanie za podjęcie inicjatywy. Na wniosek P. Szybowicza, Zarząd przychylił się do oficjalnego nazwania Mistrzostw Województwa - 61 Otwartymi Mistrzostwami Województwa.

Ad.14) Kolejne zabranie ustalono na 21.IV. o godz. 15.00 w Toruniu.