34. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Toruń 12.04.07

Sprawozdanie Lidii Gerc

Obecni: A.Michalski, A. Karpiński, P.Jaroch, L.Gerc, P.Szybowicz, M.Michalska.

Porządek zebrania:

Ad 2) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad 3) Omówienie i zatwierdzenie regulaminu Mistrzostw KPZSzach Juniorów w szachach szybkich, ustalono , że chłopcy grają w dwóch grupach do lat14 i do 18. KPZSzach zapewnia medale 4 komplety i 4 puchary dla zwycięzców poszczególnych grup (C-14, C-18, D-14, D-18)

Ad 4) Omówiono i zatwierdzono z poprawkami regulamin Mistrzostw Województwa Przedszkolaków. KPZSzach opłaca sędziego, puchar dla dziewcząt i puchar dla chłopców oraz dwa komplety medali.

Ad 5) Omówiono i zatwierdzono regulamin Mistrzostw Drużynowych Juniorów. Podkreślono konieczność posiadania licencji przez zawodników i klub. KPZSzach zapewni:

- opłacenie sędziego
- 1 puchar i 3 komplety medali

Omówiono i zatwierdzono regulamin 61 Otwartych Mistrzostw KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych.

-utrzymano tempo gry 60 min. Na 20 ruchów i 30 minut na dokończenie partii (padła propozycja 1 1 godz. na partię)
-o starcie w grupie decyduje ranking a nie decyzja zawodnika
-sędzia główny: S. Wierzbicki (jeżeli nie będzie mógł to A. Michalski) - sędzia pomocniczy A. Karpiński
-organizator musi wydać komunikat organizacyjny do 20 maja 2007 r. KPZSzach zapewnia - 3 puchary (seniorzy , seniorki, juniorzy starsi) oraz 3 komplety medali

Ad 6) Sędzia główny DMR przedstawił wyniki do zatwierdzenia, przy czym wyraził pewne zastrzeżenia związane z rozstrzynięciem. Podał wypadki zmian wyników (za złą interpretację przepisów kodeksu szachowego, podwójnego startu zawodników). Zatwierdzono wyniki końcowe: III liga, Liga Okręgowa, A klasa.

Przyznano nagrody finansowe za najlepsze wyniki

1. Andrzej Stuczyński AZS UMK Toruń 400 zł.
2. Jan Kiedrowicz UKS "Ósemka Chojnice" 300 zł.
3. Dawid Ziółkowski UKS MDK 5 Bydgoszcz 200 zł.
4. Karol Jaroch UKS MDK 5 Bydgoszcz 100 zł.

Przy odbiorze nagrody zawodnik powinien mieć aktualną licencję zawodniczą.

Awans do II Ligi MKS MDK Bydgoszcz
Awans do III Ligi UKS OPP Toruń, Baszta Żnin

Ad 7) Kadra młodzików W związku z zaostrzeniem kryteriów przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych kadra może się składać z 6 zawodników i 30 % rezerwa. (Podstawowym kryterium MPJ - po każdych mistrzostwach można dokonywać korekt)

Kadra: Bokiej, Licznerski, Żebracki, Mazalon, Śliwicki; Rezerwa: Wodzyńska

Pozostałe miejsca zostaną uzupełnione po Olimpiadzie Młodzieżowej.

Ad 9) Wakacje z szachami - wszystkie formalności zostały załatwione przez A.Karpińskiego, budzi pewne wątpliwości fakt braku dokładnego ustalenia przez organizatora całkowitego kosztu tej imprezy.

Ad 10) kurs sędziowski: ustalono obsadę wykładowców, godziny zajęć, termin egzaminu oraz konferencji sędziowskiej.

Ad 11) Wymieniono ogólne uwagi bez podejmowania decyzji.

Ad 12) Termin następnego zebrania 24.06.2007 godz. 16:00 w trakcie Mistrzostw Seniorów KPZSzach.