35. zebranie Zarządu KPZSzach II kadencji
Pieczyska 29.06.07

Obecni: Andrzej Michalski, Andrzej Karpiński, Maria Michalska, Piotr Szybowicz, Paweł Jaroch (członkowie zarządu) oraz Wioletta Pacuszka (zaproszony gość).

Po formalnym zatwierdzeniu programu zebrania i protokółu z poprzedniego zebrania Paweł Jaroch jako organizator omówił prze-bieg Drużynowych Mistrzostw Juniorów (startowało 6 drużyn), a także Mistrzostw Juniorów KPZSzach w szachach szybkich.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że drużynowe Mistrzostwa KPZSzach juniorów na frekwencje mogą tylko liczyć w dwóch miastach Bydgoszczy i Toruniu.

Ustalono termin Indywidualnych Mistrzostw KPZSzach do lat 10, 12 i 14 na 29 - 30 września 2007 r. a organizatorem będzie MKS EMDEK Bydgoszcz.

Zaaprobowano wstępnie Międzywojewódzkie Mistrzostwa juniorów grupy tylko dla zawodników z roczników 1997 i 1998 (rozgrywanych po raz pierwszy, punktowanych przez ministerstwo) na 22-23 września 2007 rok w Toruniu (wymaga to w tym roku zgody Pomorskiego Związku Szachowego w Gdańsku). Przy okazji mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami do spotkania z "Gdańskiem" dojdzie do 11 lipca br.

Sprawy finansowe omówił A.Michalski stan konta wynosił 4,500 zł ale oczekiwane są refundacje z sejmiku i stowarzyszenia na około 6,500 zł.

Wydawanie licencji przebiega sprawnie, tylko niektóre kluby czekają do ostatniej chwili (szczególnie Chemik Bydgoszcz).

Zaawansowane są prace nad wdrożeniem (a także opracowaniem programów konkretnych szkoleń) przez Internet. Obecnie A Michalski objeżdża gminy województwa Kujawsko-Pomorskiego i osobiście rozmawia z wójtami, starostami lub prezydentami (już są pierwsze deklaracje do udziału). Wskazane jest aby także kluby na swoim terenie przypominały się swoim gminom o deklaracji gminy do udziału w tej akcji (nie wpłynie to na zmniejszenie klubom pomocy estrony gmin). Przed rozpoczęciem szkolenia przez Internet kluby otrzymają szersze informacje związane z możliwością korzystania i współpracy.

Przedyskutowano i zatwierdzono regulamin DMR na sezon 2007/2008. Zatwierdzono również na sędziego głównego sędziego klasy międzynarodowej Ulricha Jahra i sędziego asystenta Pawła Jarocha.

W związku z jubileuszem organizowanym przez Szubin i w oparciu o wcześniejszą decyzje Zarządu do następnego zebrania członkowie Zarządu (a także członkowie naszego Związku) mogą zaproponować kandydatury do pamiątkowego medalu jubileuszu naszego związku.

Na zakończenie A Michalski wystąpił do Zarządu z propozycją ukarania Karola Jarocha za odmowę podporządkowania się jego poleceniu opuszczenia sali w ostatniej rundzie Indywidualnych Mistrzostw Seniorów i Juniorów Starszych w Pieczyskach. Zarząd zaaprobował udzielenia nagany Karolowi Jarochowi.

Termin następnego zebrania ustalono na 1 września 2007 roku.