Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach
Toruń 22.01.05

Zobacz zdjęcia z zebrania

Relacja Ulricha JAHRA

W sobotę 22 stycznia br. obradowało Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach, na które przybyło 17 działaczy. Gościem honorowym zebrania był prezes Polskiego Związku Szachowego Janusz WODA, dla którego wizyta w KPZSzach była pierwszą po wyborze. W zebraniu uczestniczył również radca prawny Piotr RZEPKA. Mandaty delegatów z głosem stanowiącym posiadało 9 działaczy klubowych, członków zwyczajnych PZSzach: Michał BORUTA MKSzach Toruń, Kazimierz BUDNIK Chemik Bydgoszcz, Ulrich JAHR Łucznik Żołędowo, Paweł JAROCH UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz, Andrzej KARPIŃSKI MKS EMDEK Bydgoszcz, Cezary KOZŁOWSKI AZS UMK Toruń, Marek LEWANDOWSKI Torfarm-64 Toruń, Paweł PAWŁOWSKI UKS OPP Toruń i Piotr SZYBOWICZ AZS Akademii Bydgoskiej.

Zebranie otworzył prezes Andrzej MICHALSKI witając gości i prosząc o wybór przewodniczącego, którym jednogłośnie wybrany został Sławomir WIERZBICKI. Z kolei przewodniczący zaproponował protokołowanie zebrania Markowi LEWANDOWSKIEMU (przyjęte jednogłośnie). Andrzej MICHALSKI zaproponował uzupełnienie porządku zebrania o punkt dotyczący zmian w statucie KPZSzach. Uzupełniony porządek zebrania oraz regulamin obrad zostały przegłosowane jednogłośnie. W skład Komisji Mandatowej wybrano Andrzeja SĘDŁAKA z Brodnicy i Waldemara STARZYŃSKIEGO Chemik Bydgoszcz (+9, -0, =0). Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Andrzeja KARPIŃSKIEGO z Bydgoszczy i Pawła PAWŁOWSKIEGO z Torunia (+8, -0, =0).

Radca Piotr RZEPKA zreferował stan rejestracji zmiany statutu i władz KPZSzach w Sądzie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zwrócił uwagę na niezgodność treści dwóch paragrafów statutu i w związku z tym zaproponował przegłosowanie zmiany treści §14, który powinien brzmieć: Władzami Związku są Walne Zebranie KPZSzach, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Sprawę przegłosowano jednogłośnie (+9, -0, =0).

Sprawozdanie z działalności, które otrzymały kluby naszego Regionu, złożył prezes Andrzej MICHALSKI. Przedstawił on dwa wnioski dodatkowe do PZSzach dotyczące organizacji zawodów ogólnopolskich i sensu tworzenia makroregionów w szachach. Od czasu wyboru nowych władz Związku, w dniu 3 października 2004, Prezydium Związku złożyło w Sądzie wniosek o rejestrację zmian, uruchomiło biuro Związku przy ul. Broniewskiego w Toruniu, zatrudniło księgową, przejęło dokumentację finansową, opracowało zakresy czynności i zadania dla członków Zarządu oraz przeniosło konto bankowe z Bydgoszczy do Torunia. Został również reaktywowany mecz Bydgoszcz - Toruń. W okresie sprawozdawczym (od 1 maja 2004) Zarząd KPZSzach zbierał się siedem razy, zawsze przy dużej frekwencji. Wyniki sportowe są bieżąco publikowane w komunikatach organizacyjno-sportowych. Do załatwienia w bieżącym roku są sprawy zdobycia funduszy, organizacja szkolenia juniorów oraz bliższy kontakt z klubami zarejestrowanymi w KPZSzach.

Sprawozdanie finansowe za 2004 r złożył pisemnie skarbnik Michał BORUTA. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 31700 zł (+ saldo na 1 stycznia 14000), koszty zamknęły się kwotą 33300 zł (w tym 6680 zł na nagrody i puchary, 1510 - wynajem sali gier, 1060 - wyżywienie i noclegi, 4540 - koszty określone statutem, 6135 - koszty administracyjne, 8130 - koszty osobowe i 5260 - inne koszty). Saldo na 31 grudnia 2004 wyniosło 12408 zł. Na pytanie, ile w dochodach było dotacji ze Stowarzyszenia i od sponsorów, nikt nie umiał odpowiedzieć.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Sławomir WIERZBICKI. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności Związku, który działał w trzech okresach (do 28 kwietnia pod kierownictwem Edwarda TURCZYNOWICZ, potem do 3 października nieformalnie pod kierownictwem Andrzeja MICHALSKIEGO i wreszcie oficjalnie do chwili obecnej). Stwierdzone przez Komisję Rewizyjną niedokładności: zbyt ogólny plan kont (jedno dla wszystkich kosztów), są wpłaty na konto, z których nie wynika kto i za co wpłacił należności (w rezultacie niektóre kluby są wykazane jako dłużnicy Związku). Innych niedociągnięć nie stwierdzono, a stan konta został odbudowany.

Wnioski Komisji Rewizyjne są następujące:

- opracować nowe zasady rachunkowości
- wprowadzić księgowanie na komputerze
- opracować plan finansowy na 2005 rok
- dbać o pełne wpływy należności na konto KPZSzach
- uregulować zobowiązanie względem ZUS i US.

Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami. Paweł PAWŁOWSKI stwierdził, że jego klub zapłacił składkę za 2004 r do PZSzach i ma na to pokwitowanie. W sprawozdaniu prezes przeoczył zdobyte mistrzostwo Polski przez zawodnika Kacpra DROZDOWSKIEGO.

Ulrich JAHR poruszył sprawę wystawiania rachunków za każdy wpływ należności do KPZSzach. Niektóre kluby nie mogą uregulować swoich należności, ponieważ biuro Związku nie wystawiało rachunków z terminem płatności na przelew. Kazimierz BUDNIK przypomniał o uchwale Walnego Zebrania, o wyodrębnieniu bilansu za cztery miesiące (kadencja Edwarda TURCZYNOWICZA). Cezary KOZŁOWSKI wyraził słowa uznania za sprawne przeniesienie Związku do Torunia (groziła zapaść, a nawet likwidacja Związku gdy okazało się, że adwokat Edward TURCZYNOWICZ nie podjął w tej sprawie żadnych kroków). Obecnie sprawy te są prostowane. Mówca zwrócił uwagę na zaniżanie poziomu sportowego czołówki w Regionie. Obecnie tylko juniorzy Apatora grają w I lidze oraz cztery kluby seniorów w II lidze. Zespoły bydgoskie juniorów, o pięknej tradycji, zostały już zepchnięte do rozgrywek okręgowych. W finałach Mistrzostw Polski rozgrywek indywidualnych z tempem klasycznym nie notujemy wysokich miejsc. W sprawozdaniu prezesa nie ujęto wyniku AZS UMK Toruń, którego zespół zdobył wicemistrzostwo Polski wyższych uczelni.

Prezes PZSzach Janusz WODA podał garść szczegółów dotyczących działalności Polskiego Związku Szachowego i działań zmierzających do realizacji uchwały Zjazdu z 27 listopada 2004 r. Jest oczywiste, że w tak krótkim czasie nie można załatwić całości uchwalonych spraw. Nie może zgodzić się z krytyką nowego Zarządu PZSzach przez oponentów, którzy w ciągu miesiąca od chwili wyboru przewidują już upadek wybranego Zarządu. Aby Związek mógł realizować statutowe obowiązki, ważne dokumenty muszą ukazywać się z odpowiednim wyprzedzeniem. Będąc przez kilka kadencji prezesem Wielkopolskiego Związku Szachowego oraz pełniąc wiele funkcji w Zarządzie PZSzach, zna dobrze problemy działaczy klubowych i terenowych, a jednocześnie sprawy kadry narodowej również nie są mu obce. Wybrany prezesem chciałby zająć się problemami szerokiej rzeszy szachistów w Polsce, a nie tylko wąsko rozumianej kadry narodowej. Nowy Zarząd PZSzach podjął już kilka decyzji, na podstawie uchwały Walnego Zjazdu z 27 listopada. Został wydłużony okres wpłaty ulgowych składek członkowskich do końca kwietnia. Obniżone zostały opłaty licencji sędziowskich i zlikwidowana została "kara” za spóźnioną opłatę dla sędziego, który w pierwszych miesiącach roku nie wykazywał aktywności. Zostały zmienione opłaty licencyjne zawodników. Obecnie licencje zawodnicze obowiązują tylko w rozgrywkach ogólnopolskich (od makroregionu począwszy). Rozgrywki okręgowe zostały zwolnione od obowiązku posiadania licencji. To samo dotyczy obowiązkowej kontroli lekarskiej dla szachistów. W niedługim czasie zostanie usprawniona witryna internetowa PZSzach. Forum nie powinno być anonimowe. Komisja Rankingu PZSzach zawnioskowała, że normy na tytuły i kategorie szachowe będą ważne dożywotnio (a nie na pięć lat). Plany finansowe na 2005 r zostały już złożone. Przywrócono praktykę spotkań szachowych z działaczami i szachistami Niemiec, w planie są kontakty z innymi federacjami. PZSzach boryka się z organizatorami mistrzostw Polski. Najbliższy finał mężczyzn w Poznaniu, ale nie ma organizatora dla finału kobiet. Prosił o wnioski jak mają być organizowane zjazdy (teoretycznie w Walnym Zjeździe może uczestniczyć nawet 500 delegatów), ale zmiany takie muszą znaleźć odzwierciedlenie w statucie Związku.

Ulrich JAHR nawiązał do wypowiedzi prezesa PZSzach przedstawiając zmiany jakie zajdą w związkach okręgowych. Opłaty licencyjne w III Lidze już nie obowiązują, opłaty sędziowskie zostały zmniejszone, ale sędzia bez licencji nadal nie ma uprawnień Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe z turniejów klasyfikowanych przez FIDE pozostają bez zmian, w rozgrywkach drużynowych opłata ta jest dokonywana tylko dla sześciu zawodników składu podstawowego. Przestrzegał kluby przed angażowaniem sędziów bez aktualnej licencji na mecze III Ligi. Termin regulowania tych należności dla tych sędziów minął właśnie w dniu dzisiejszym. W sprawie organizacji Walnych Zajazdów zaproponował powrót do określonej liczby delegatów (np. 10 - 20 % delegatów z liczby członków zwyczajnych każdego województwa). Następnie podał dwa wnioski do realizacji w PZSzach.

Niedopuszczalne jest, aby organizator przymusowo pobierał należności za pobyt na zawodach (przymusowe noclegi i wyżywienie załatwione przez organizatora). W państwie demokratycznym takie działanie jest poważnym wykroczeniem.

Aby zapewnić sobie dostęp do większej liczby organizatorów Polski Związek Szachowy powinien przekazywać połowę z funduszu wpisowego na koszty organizacyjne zawodów centralnych.

Cezary KOZŁOWSKI uczestniczył w ostatnim Walnym Zjeździe PZSzach. Poprzedni Zarząd pracował głównie dla Polonii Warszawa i wąskiej kadry narodowej, lekceważąc problemy terenu. Dlatego też został zmieniony. Skrytykował wysokie wpisowe (6-krotność stawki) dla klubu bez uprawnień z okręgu, za start w II lidze. Kluby te powinny startować w miejsce tych, którzy rezygnują z rozgrywek II Ligi i przy najwyżej trzykrotnym wpisowym.

Kazimierz BUDNIK zapytał czy po zakończeniu terminu ważności licencji zawodnik ligowy znowu musi pójść na badania lekarskie. Sprawa jest kontrowersyjna, gdyż niektórzy mają licencje wieloletnie, a nawet dożywotnie, więc badania tych zawodników nie są już obowiązkowe.

Andrzej KARPIŃSKI zgłosił wniosek, aby kluby, które nie respektują obowiązku należności na rzecz KPZSzach były wykluczane z rozgrywek okręgowych, w regulaminach zawodów mistrzowskich powinny znaleźć się klauzule o obowiązku dokonywania zgłoszeń w oznaczonym terminie. Bałagan na zawodach błyskawicznych jest na to dowodem, gdy w chwili otwarcia zawodów na sali zjawiło się 80 zawodników uprzednio nie zapowiedzianych.

Ponieważ do otwartych mistrzostw może zgłosić się nawet kilkuset zawodników, proponuje wrócić do poprzedniej formuły startu tylko szachistów zamieszkałych na terenie działalności KPZSzach.

Powinna być utrzymana idea "Wakacji z szachami" PZSzach.

Juniorzy z grup wiekowych do 16 i 18 lat powinni w liczbie czterech awansować do finałów MP (tak jak w innych grupach wiekowych).

Do wniosków ustosunkował się prezes Janusz WODA. Zgodził się z twierdzeniem, że organizator imprezy nie może wymuszać karnych opłat za brak korzystania z noclegów i wyżywienia przez niektórych uczestników zawodów, jak również, że organizator imprezy centralnej powinien partycypować w części wpisowego (w 2005 r propozycja 25 %). Co do udziału nieuprawnionych klubów w II Lidze sprawa jest sporna i są tu różne opinie działaczy okręgowych (np. jeśli kluby będą mogły bez przeszkód uczestniczyć w rozgrywkach II Ligi - nie będą chciały rozgrywać meczy w rozgrywkach regionalnych). Podziękował dwom działaczom naszego Regionu Andrzejowi KARPIŃSKIEMU i Sławomirowi WIERZBICKIEMU za udział w pracach komisji roboczych PZSzach. Wniosek o liczbie awansujących juniorów do finału MP może być aktualny dopiero w 2006 r.

Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie absolutorium dla Zarządu KPZSzach. W głosowaniu padł wynik +6, -0, =2 za absolutorium.

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia stawek wpisowego do zawodów mistrzowskich w 2005 i styczniu 2006 r. Prezes Andrzej MICHALSKI zawnioskował o uchwalenie 30 % wpływów z wpisowego na fundusz szkoleniowy juniorów. Wniosek ten był dwukrotnie głosowany (najpierw +3, -3, =0 i następnie +4, -4, =1). Wobec remisu w głosowaniach przyjęto, że prezes będzie odprowadzać 30 % funduszu wpisowego na szkolenie kadry juniorów.

Stawki wpisowego na 2005 r (dla mistrzostw błyskawicznych w 2006 r) wyniosą:

- rozgrywki drużynowe seniorów: 240 - III Liga, 180 - Liga Okręgowa, 120 - A-Klasa.
- drużynowe Mistrzostwa Juniorów - 60 zł
- błyskawiczne i szybkie mistrzostwa Regionu: 25 zł dla seniorów, 15 dla juniorów.
- drużynowe mistrzostwa błyskawiczne i szybkie: 80 zł dla zespołu mężczyzn, 40 - dla drużyny kobiet, przy czym drugie i następne zespoły klubowe odpowiednio 60 i 30 zł.
- mistrzostwa dzieci do 14 lat - 10 zł, juniorzy do 18 lat - 30 zł, seniorzy - 50 zł, Old Boy - 20 zł. Powyższe stawki zostały zatwierdzone jednogłośnie (+9, -0, =0).

W wolnych wnioskach głos zabrał Kazimierz BUDNIK, który odniósł się do krytycznych notatek w internecie, po Błyskawicznych Mistrzostwach (16 stycznia 2005), o złej organizacji. Kierownictwo klubu ma teraz pretensje do KPZSzach, a w szczególności do sędziego Ulricha JAHRA za spowodowanie bałaganu (nie umieszczenie w regulaminie klauzuli o konieczności uprzedniego zgłoszenia). Zdaniem Kazimierza BUDNIKA zawody przebiegały sprawnie i były dobrze zorganizowane, nie liczą potknięcia regulaminowego. W odpowiedzi Ulrich JAHR wskazał na fakt braku odpowiedniej ilości stołów do gry, które szukano po całym obiekcie (sędzia pracował przy prowizorycznym małym stoliku, w niezwykle trudnych warunkach), braku megafonizacji na sali gier, a nawet tablicy ogłoszeń, a turnieje odbywały się aż w trzech salach, z których jedna była usytuowana w piwnicy obiektu. Andrzej MICHALSKI, który pobierał wpisowe do zawodów, potwierdził, że musiał pracować bez stolika, na ławce gimnastycznej.

Cezary KOZŁOWSKI bronił uchwały o organizacji otwartych mistrzostw Regionu. Taką formułę stosuje już wiele związków okręgowych, jest to przyczyną wzrostu poziomu sportowego czołówki szachistów, zmobilizowanych w taki sposób do bardziej intensywnej pracy szkoleniowej. Ponadto złożył wniosek o połączenie w jedną całość III Ligi i Ligi Okręgowej. Kolejnym wnioskiem jest reorganizacja Drużynowych Mistrzostw Juniorów, które w ostatnich latach gromadziły minimalną liczbę zespołów, a w 2004 r w ogóle nie odbyły się.

Piotr SZYBOWICZ zgłosił wniosek ogłoszenia konkursu na zawodnika roku.

Michał BORUTA wnioskował aby ukrócić krytykę na forum w internecie.

Ulrich JAHR stwierdził problematyczność łączenia lig okręgowych (należy przeanalizować, ile klubów z tego powodu wycofa swoje zespoły z rozgrywek), wnioskował aby bardziej energicznie powołać Kolegium Trenerów i ustosunkował się do wypowiedzi Michała BORUTY odnośnie forum, że w państwie demokratycznym każdy ma prawo wypowiedzieć swoje myśli publicznie, a jeśli komuś to nie odpowiada - istnieje Komisja Dyscyplinarna do której można złożyć skargę.

Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że juniorzy w naszym Regionie grają z powodzeniem w rozgrywkach seniorów, skąd wynoszą większe korzyści szkoleniowe niż w spotkaniach między sobą.

Na zakończenie Zebranie podjęło uchwałę programową na 2005 rok:

- kluby, które nie uregulują składki członkowskiej za 2005 r będą wykluczone z rozgrywek okręgowych w 2006 r. (+9, -0, =0)
- w regulaminach otwartych mistrzostw Regionu muszą znaleźć się klauzule o konieczności zgłoszenia do imprezy w wyznaczonym terminie (+9, -0, =0)
- skarbnik KPZSzach ma obowiązek wystawiania rachunków za każdą kwotę należności, wpływającą na konto KPZSzach (+8, -0, =1)
- zobowiązuje się Zarząd KPZSzach do opracowania regulaminu standardów organizacyjnych imprez mistrzowskich w Regionie (+9, -0, =0)
- zrealizować ideę wyboru zawodnika roku, w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd KPZSzach (+8, -0, =1)
- powołać ligę juniorów zamiast DM Juniorów od 2006 r (+5, -2, =2)
- w trybie pilnym, do Wielkanocy 2005, powołać Kolegium Trenerów KPZSzach (+9, -0, =0)
- zmienić nazwę kalendarza KPZSzach na Kalendarz sportowo-szkoleniowy (+4, -2, =3)
- nie zatwierdzono wniosku o połączeniu III Ligi i Ligi Okręgowej (+1, -4, =4)

Prezes Andrzej MICHALSKI podziękował zebranym za owocne obrady. Ocena właściwa Zarządu KPZSzach może nastąpić w styczniu 2006, po zakończeniu pełnego roku sprawozdawczego.