Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach
Toruń 22.01.06

Relacja Ulricha JAHRA

Walne Zebranie Sprawozdawcze W dniu 22 stycznia br., w sali internatu Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Toruniu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach. Przybyło zaledwie 17 osób z których tylko 13 posiadało mandaty delegatów. Byli to Paweł PAWŁOWSKI UKS OPP Toruń, Cezary KOZŁOWSKI AZS UMK Toruń, Jacek BRYŁA i Winicjusz DROZDOWSKI Apator Toruń, Grzegorz SANKIEWICZ UKS Kopernik Grudziądz, Andrzej SZCZEŚNIAK UKS Rotmistrz Grudziądz, Paweł JAROCH UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz, Ulrich JAHR Łucznik Żołędowo, Waldemar STARZYŃSKI Chemik Bydgoszcz, Benedykt MROZIŃSKI Promień Kowalewo, Andrzej KARPIŃSKI MKS EMDEK Bydgoszcz, Piotr SZYBOWICZ AZS UKW Bydgoszcz i Marek LEWANDOWSKI Torfarm-64 Toruń. Bez mandatów obecni byli: Andrzej MICHALSKI, Ewa ŚMIECHOWSKA, Sławomir WIERZBICKI i mecenas Piotr RZEPKA. Ze względu na nikłą frekwencję, spowodowaną z pewnością falą mrozów, a być może również słabym zainteresowaniem (szczególnie małych klubów) zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. Nie przybyli przedstawiciele PZSzach, Stowarzyszenia Związków Sportowych oraz UM Torunia. Na przewodniczącego wybrano Andrzeja MICHALSKIEGO, który poddał pod głosowanie opublikowany wcześniej porządek obrad. Okazało się, że nie został przygotowany regulamin obrad oraz nie będzie sprawozdania z działalności Kolegium Trenerów. Pomimo tego zebrani przegłosowali porządek obrad z pominięciem tych dwóch punktów. Na protokolanta wybrany został Ulrich JAHR. Do Komisji Mandatowej wybrani zostali Waldemar STARZYŃSKI i Jacek BRYŁA, w skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Cezarego KOZŁOWSKIEGO, Andrzeja SZCZEŚNIAKA i Pawła PAWŁOWSKIEGO.

Prezes Andrzej MICHALSKI usiłował wręczyć honorowe odznaki PZSzach, które otrzymali: złotą Jerzy ŚNIADECKI oraz srebrne Adam ŁĘTOCHA, Marzenna OSOWICKA i Mariusz STOPPEL. Niestety żadna z tych osób nie przybyła na obrady. Również srebrna odznaka była przygotowana dla Sławomira WIERZBICKIEGO, który jednak posiada już tę odznakę, w związku z tym Ulrich JAHR przekazał zebranym, że już kilka miesięcy temu przekazał prezesowi o tym, a Zarząd KPZSzach zgodził się, aby Sławomir WIERZBICKI otrzymał odznakę złotą PZSzach. Jednak wniosek do PZSzach nie został wysłany.

Dyplomy uznania otrzymały następujące kluby: UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz, MKS EMDEK Bydgoszcz, AZS UMK Toruń, UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz, UKS Ósemka Chojnice, Orlik Kowalewo Pom., Gambit Świecie, Torgarm-64 Toruń i OSiR Golub-Dobrzyń.

Sprawozdanie z działalności, które na początku obrad otrzymali wszyscy uczestnicy, odczytał Andrzej MICHALSKI. Podkreślił nim aktywność Zarządu (8 posiedzeń w 2005 r) i quorum na posiedzeniach pomimo nieobecności skarbnika, który złożył rezygnację. Pochwałę otrzymali Ulrich i Przemysław JAHR za działalność informacyjną Związku w Regionie i na witrynie internetowej KPZSzach. Obserwujemy stały wzrost liczebności zarejestrowanych zawodników oraz dużą aktywność 41 obecnie zarejestrowanych w KPZSzach klubów, które wystawiły do Drużynowych Mistrzostw 50 zespołów szachowych. Przy pomocy klubów przeprowadzono wszystkie mistrzostwa Związku, Kilka klubów prowadzi coroczne cykliczne imprezy organizowane we własnym zakresie. Kalendarz sportowy KPZSzach został zrealizowany w 100 %. Z komisji działających w KPZSzach najlepsze są Komisja Klasyfikacji i Ewidencji pod kierownictwem Przemysława JAHRA i Sportowa Pawła JAROCHA.

Najwyższe sukcesy w 2005 r zanotowali juniorzy i tak: Kacper DROZDOWSKI zajął 5 miejsce w MPJ do 10 lat, Lidia BRYŁĄ zdobyła brązowy medal, a Łukasz TOKARSKI był czwarty na Olimpiadzie Młodzieży do 14 lat, Michał SZCZEPIŃSKI zajął 5-te miejsce w MPJ do 18 lat. Wszyscy reprezentują klub Apator Toruń. Pozostali reprezentanci KPZSzach uplasowali się poza pierwszą dziesiątką. Edyta WESOŁOWSKA - 13 miejsce, Monika TZRCZYKOWSKA 12 miejsce, Bartosz TOKARSKI 16 miejsce, Zofia WODZYŃSKA 17 miejsce. Ogółem do finałów MP Juniorów w 2006 r zakwalifikowało się 23 reprezentantów KPZSzach.

Prezes zwrócił uwagę na mizerną sytuację finansową KPZSzach jak i większości klubów naszego Związku. W 2005 r Związek otrzymał około 1o tys. Zł dotacji na szkolenie kadry młodzików oraz wykorzystał 3700 zł na organizację Mistrzostw KPZSzach Juniorów. Te kwoty są rozliczane bezpośrednio w Stowarzyszeniu Związków Sportowych, a nie rejestrowane w księgowości KPZSzach. Fundusze Związku tworzy się ze składek, wpisowego do rozgrywek i dotacji celowych Stowarzyszenia Związków Sportowych. Pieniądze te wydaje się na administrację, telefony, delegacje, ryczałty sędziowskie, nagrody, puchary, medale, opłaty szkoleniowców, a część statutowych należności jak połowa składek i opłat klasyfikacyjno rankingowych przekazywana do PZSzach.

Przychody KPZSzach w 2005 r wyniosły 45.183,57 zł (w tym saldo na początek roku 12.408,32). Wydatki w kwocie 37.279,14 zł kształtowały się następująco: Nagrody i puchary - 6.214,90 zł, wynajem sali gier i transport 3.425,00 zł, wyżywienie i noclegi 1.567,02 zł, koszty określone statutem 7.742,30 zł (przekazy na rzecz PZSzach), koszty administracyjne 9.906,46 zł (praca księgowej, druki, ksero, porto itp.), koszty osobowe 4.172,60 zł (trenerzy i ryczałty sędziów), inne koszty 4.250,86 zł (prezes nie przekazał co to są za koszty). Saldo na koniec roku wyniosło 7.904,43 zł. Kilka klubów posiada zadłużenie finansowe. Składek rocznych nie uregulowały cztery kluby: ITS Kopernik Inowrocław 300 zł, MLKS Wisła Nowe 175 zł oraz nowe kluby LZS Szubin i PMDK Brusy po 87,50 zł. Pięć klubów zalega z zapłatą wpisowego do rozgrywek drużynowych. Są to: MLKS Wisła Nowe 150 zł, ŚKS Kasztelan Barcin 150 zł, AZS UKW Bydgoszcz 300 zł, ŻTMS Baszta Żnin 450 zł i ITS Kopernik Inowrocław 300 zł. Łączne zaległości wynoszą więc 2000 zł.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Sławomir WIERZBICKI. Kontrola finansowa Związku była przeprowadzona w dniach 16-17 stycznia 2006 w obecności księgowej, sekretarza i prezesa. Nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości. Komisja stwierdza konieczność kilku modyfikacji w prowadzonych księgowaniach. Brak szczegółowych kont analitycznych oraz brak śladów po działalności finansowej przyznanych dotacji ze Stowarzyszenia Związków Sportowych. Ogólnie księgowość jest prowadzona rzetelnie, ale widoczny jest brak informacji o finansach KPZSzach. Informacje takie powinny ukazywać się w komunikatach sportowo-organizacyjnych KPZSzach, a nawet w Internecie. Poza tym brak informacji o podjętych uchwałach Zarządu KPZSzach, Związek nie ma aktualnego regulaminu powoływania kadry juniorów, wciąż nie powstało Kolegium Trenerów KPZSzach.

Po sprawozdaniu rozpoczęła się dyskusja, którą otworzył Benedykt MROZIŃSKI. Stwierdził, że Kowalewo (organizuje największy turniej w Regionie) nie ma uznania we władzach KPZSzach i jest pomijane we wszystkich wyróżnieniach. Prezes powinien również unikać wyróżniania w sprawozdawczości jednego klubu (Apator Toruń), twierdząc, że tylko ci zawodnicy mają szanse na dobre miejsca w Mistrzostwach Polski. Stwierdził, że małe kluby nie są dowartościowane przez Związek. Również Marek LEWANDOWSKI zauważył, że Torfarm organizował turnieje z udziałem szachistów z rankingiem FIDE, również będąc pomijany w sprawozdaniu prezesa.

Andrzej KARPIŃSKI dodał, że również niektórzy szachiści z Bydgoszczy mają szanse znalezienia się na czołowych pozycjach w zbliżających się finałach MPJ. Grzegorz SANKIEWICZ dodał, że w sprawozdaniu nie ma wzmianki o organizowanym w Grudziądzu corocznym turnieju juniorów.

Ulrich JAHR wskazał na brak w sprawozdaniu rozliczenia kwoty 30 % funduszu z wpisowego, potrącanej podczas każdych mistrzostw wojewódzkich. Sprawa ta powinna być wyjaśniona ze względu na liczne zapytania działaczy klubowych, co dzieje się z tymi pieniędzmi. Jacek BRYŁA pytał w jaki sposób wyliczana jest dotacja dla juniorów w Stowarzyszeniu Związków Sportowych i kto ustala liczbowy skład kadry. Prezes odpowiedział, że limit dzienny wynosi 54 zł mnożone przez 26 dni i ustaloną przez Stowarzyszenie ośmioosobową kadrę. Z tej kwoty połowę daje MENiS, czwartą część Stowarzyszenie Związków Sportowych, a resztę macierzyste kluby zawodników. Otrzymanie dotacji wiąże się z wieloma trudnościami, gdyż Stowarzyszenie skrupulatnie analizuje wnioski i przy znalezieniu nawet niewielkiej niedokładności odrzuca preliminarz.

Paweł PAWŁOWSKI stwierdził, że w świetle dyskusji pilne jest uporządkowanie ewidencji przyznanych wyróżnień i odznak PZSzach. Jeśli nie ma pełnej ewidencji przyznanych odznak to dalsze działania w tym kierunku będą nieskuteczne.

Andrzej SZCZEŚNIAK stwierdził brak wzmianki o turniejach organizowanych przez UKS Rotmistrz Grudziądz. W KPZSzach nie zauważa się prezesa tego klubu Jana NOGALA, który scalił nieomal wszystkich czołowych szachistów mieszkających w Grudziądzu w jednym klubie. Komentując zawody w Nakle stwierdził, że sala gier była słabo oświetlona i początkowo niedogrzana.

Odpowiadając na serię wypowiedzi prezes stwierdził, że zawody wymienione przez działaczy nie zostały ujęte w kalendarzu sportowym KPZSzach. Były to więc imprezy nadprogramowe organizowane przez kluby, bez włączania KPZSzach.

Andrzej MICHALSKI poinformował, że z dniem 1 stycznia połączyły się kluby MKSzach i Torfarm, jednak ewidencyjnie nastąpi to dopiero po zakończeniu rozgrywek drużynowych, aby nie likwidować grającego zespołu MKSzach w Lidze Okręgowej. Stwierdził też, że rozgrywki drużynowe są prowadzone zbyt długo (6 miesięcy) i należałoby je skrócić o połowę. Nie zgodził się z tym Andrzej KARPIŃSKI, który stwierdził, że gra drużynowa trzyma w KPZSzach większość niewielkich sekcji, które w przypadku skrócenia rozgrywek pozostałyby bez działalności przez 9 miesięcy w roku.

Cezary KOZŁOWSKI wskazał na dobrą pracę w UKS OPP Dom Harcerza Toruń, sekcja ta rozwija znaczną działalność organizacyjną i szkoleniową. Wyraził zdziwienie likwidacją najliczniejszego dotąd klubu MKSzach Toruń, dysponującego dość liczną kadrą szkoleniowców. W odpowiedzi Andrzej MICHALSKI stwierdził, że MKSzach miał za dużo problemów z pozyskaniem dotacji bez których dalsza działalność systematycznie zanikała.

Cezary KOZŁOWSKI przedstawił organizację i osiągnięcia klubu AZS UMK Toruń. Na tej uczelni szachy są sekcją umożliwiającą uzyskanie zaliczeń z zajęć wychowania fizycznego z oceną. Najlepsi szachiści AZS UMK otrzymują stypendia w wysokości 200 - 400 zł miesięcznie.

Mówca zauważył, że w sprawozdaniu prezesa KPZSzach nie została ujęta realizacja uchwały z poprzedniego Walnego Zebrania. Należy to uzupełnić w najbliższym komunikacie KPZSzach. Skrytykował również połączenie klubów Zrywu Dąbrówka z UKS Ósemką Chojnice (słabszy klub wchłonął silniejszy) w rezultacie UKS Ósemka z A-Klasy awansowała do III Ligi. W sprawie braku skarbnika przekazał możliwość natychmiastowego dokooptowania do Zarządu działacza, który otrzymał największą liczbę głosów podczas wyborów do Zarządu, ale znalazł się poza tym Zarządem. Skrytykował również zalecenie dla organizatora Mistrzostw KPZSzach Seniorów o konieczności fundowania nagród pieniężnych dla zawodników. Rozgrywki drużynowe powinny rozpoczynać się w październiku i mieć przerwę podczas zimowych ferii dla studentów i uczniów (różne terminy ferii). Nie podobało się również odrzucenie wniosku o przyznanie honorowej odznaki PZSzach dla Pawła KUKUŁY. W regulaminie mistrzostw drużynowych powinna znaleźć się klauzula, że wprowadzany do składu podstawowego zawodnik musi mieć możliwość rozegrania przynajmniej 5 partii mistrzowskich licząc od momentu wprowadzenia do drużyny. Kolejnym wnioskiem było połączenie III Ligi i Ligi Okręgowej w jeden turniej z udziałem 24 do 26 zespołów. Obsada sędziowska na imprezach KPZSzach powinna mieć większą liczbę sędziów, a sędziowie główni powinni być mianowani z różnych klubów.

Ulrich JAHR zwrócił uwagę na niezawisłość Kolegium Sędziów, które tego rodzaju wnioski (nominacje sędziowskie) będzie rozpatrywać na swoim Walnym Zebraniu Wyborczym w maju br. Andrzej KARPIŃSKI stwierdził, że połączenie obydwu lig wojewódzkich wyraźnie obniży poziom sportowy tych zawodów i będzie mnożyć wysokie rezultaty w rodzaju 6 : 0. Andrzej MICHALSKI stwierdził, że KPZSzach nie ma środków finansowych na fundowanie wysokich nagród pieniężnych w mistrzostwach seniorów KPZSzach. Marek LEWANDOWSKI wnioskował, aby skreślić z rozgrywek kluby zalegające z opłatą wpisowego do rozgrywek do 1 marca 2006. Po tym wniosku dyskusja została wyczerpana i ogłoszona przerwa. Po wznowieniu obrad głosowano punkty przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków.

AZS UKW Bydgoszcz przestawił pismo w sprawie zmiany regulaminu tegorocznej edycji mistrzostw drużynowych. Chodziło o dopuszczenie do gry w barwach nowego klubu zawodników, którzy zmienili barwy klubowe po rozegraniu partii w drużynie poprzedniego klubu. Wniosek został odrzucony. 1 głosował za, 7 głosów przeciwnych, 5 wstrzymujących się.

W sprawie natychmiastowego wyboru skarbnika KPZSzach głos zabrał mecenas Piotr RZEPKA, który stwierdził, że podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego nie można przeprowadzać głosowania osobowego, więc sprawa leży w gestii Zarządu. W związku z tą wypowiedzią Ulrich JAHR zgłosił wniosek, aby zobowiązać Zarząd KPZSzach do uzupełnienia składu Zarządu i wyboru skarbnika najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Zarządu. W głosowaniu 12 działaczy posiadających mandaty poparło ten wniosek (nikt się nie wstrzymał i nie głosował przeciwko). Benedykt MROZIŃSKI opuścił zebranie usprawiedliwiając to wyjazdem do Grudziądza.

- Kluby zalegające z opłatami wpisowego na dzień 1 marca 2006 r zostaną usunięte z obecnej edycji rozgrywek drużynowych (+12, -0, =0 głosów).

- Należy zwiększyć liczbę nagród w rozgrywkach mistrzowskich KPZSzach, kosztem zmniejszenia nagród za czołowe miejsca (+9, -0, =3).

- Zawodnik rezerwowy może być włączony do składu podstawowego drużyny tylko wtedy gdy od tego momentu może jeszcze rozegrać 5 partii w danym zespole (+1, -9, =2) wniosek nie przeszedł.

- W księgowości KPZSzach należy założyć dodatkowe konta analityczne obrazujące w pełni układ kosztów ponoszonych przez Związek, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej (+12, -0, =0).

- Przygotować plan finansowy KPZSzach na 2006 r i następnie kolejne plany roczne przedstawiać na Walnym Zebraniu (+12, -0, =0).

- Publikować uchwały Zarządu KPZSzach w komunikatach organizacyjno-sportowych (+12, -0, =0).

- Opracować regulamin powoływania kadry juniorów KPZSzach (+12, -0, =0).

- Rozliczyć kwotę 30 % potrącaną z wpisowego do mistrzostw KPZSzach (+12, -0, =0).

- Uaktualnić ewidencję honorowych odznak PZSzach w naszym Związku (+12, -0, =0).

- Przy planowaniu rozgrywek drużynowych uwzględniać przerwę międzysemestralną studentów (+1, -9, =0) wniosek odrzucony.

- Połączyć rozgrywki III Ligi i Ligi Okręgowej (+1, -9, =2) wniosek odrzucony.

- Przyznać organizację Mistrzostw KPZSzach Seniorów MLKS Krajnie Sępólno Kraj. (+12, -0, =0).

- Rozliczyć w komunikatach organizacyjno-sportowych dotacje dla KPZSzach z MENiS i Stowarzyszenia Związków Sportowych oraz innych sponsorów (+11, -0, -0).

Na zakończenie uchwały zostały przegłosowane wysokości stawek wpisowego do zawodów mistrzowskich KPZSzach w 2006 r i styczniu 2007. Stawki te, zatwierdzone w głosowaniu (+11, -0, =0), są następujące:

- Mistrzostwa KPZSzach Seniorów 70,- seniorzy i 50 zł juniorzy w grupach A i kobiet.
- Szachy szybkie indywidualnie 20 zł seniorzy i 10 zł juniorzy.
- Szachy szybkie drużynowo 60 zł I zespół, 50 zł II zespół, 40 zł dalsze drużyny tego samego klubu.
- Szachy szybkie drużynowo kobiet 30 zł.
- Szachy klasyczne juniorów 10 zł.
- Drużynowe mistrzostwa KPZSzach juniorów 60 zł.
- Mistrzostwa Old Boy 25 zł.
- Mistrzostwa Przedszkolaków 5 zł.
- Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach (styczeń 2007) drużynowo 60, 50, 40 zł zespoły męskie (jak w szachach szybkich) i 30 zł drużynowo kobiet.
- Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach (styczeń 2007) indywidualnie 20 zł seniorzy i 10 zł juniorzy.
- Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach edycji 2006/07: III Liga 300 zł, Liga Okręgowa 225 zł, A-Klasa 150 zł, nagrody za najlepsze rezultaty indywidualne 400, 300, 200, 100 zł łącznie 1000 zł).

W edycji Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 2006/07 r kluby III Ligi będą zobowiązane do przesyłania sędziemu głównemu (wraz z protokołem zawodów) oryginałów 12 zapisów z każdego meczu. Wniosek przyjęty w głosowaniu (+9, -0, =2).

Walne Zebranie odrzuciło głosami +2, -5, =4 ostatni zgłoszony wniosek, aby przedłużyć zakup licencji dla sędziów KPZSzach do 12 lutego. Wobec nie przyjęcia tego wniosku sędziowanie w najbliższych meczach bez wykupionej licencji jest nieważne i spowoduje karny wyjazd zespołu III Ligi, który zatrudnił sędziego bez licencji.

Walne Zebranie głosami +10, -0, =0 postanowiło przyznać nagrodę indywidualną dla Przemysława JAHRA za wzorowe prowadzenie internetowej witryny KPZSzach w 2005 r.

W wolnych wnioskach Piotr SZYBOWICZ przedstawił listę najlepszych zawodników KPZSzach w 2005 r ustaloną na podstawie 17 turniejów szachów klasycznych i szybkich. W tej konkurencji miano najlepszego uzyskał Krzysztof ŻOŁNIEROWICZ, który otrzyma puchar KPZSzach. Klasyfikacja najlepszych zostanie opublikowana w komunikacie sportowym KPZSzach.