Nadzwyczajne Zebranie KPZSzach
Toruń 07.06.09

Relacja Ulricha Jahra

Na polecenie kuratora PZSzach odbyło się w dniu 7 czerwca br. Nadzwyczajne Zebranie KPZSzach, na którym przedstawiciele klubów mieli wyłonić delegatów na Walny Zjazd Wyborczy Polskiego Związku Szachowego (planowany na dzień 18 lipca 2009 r.). Zebranie odbyło się w Zespole Szkół w Toruniu przy ul. Św. Wojciecha. KPZSzach posiada 34 kluby posiadające licencję PZSzach, ale według kuratora tych klubów jest tylko 31. Wracamy więc do krytykowanej sytuacji z 2008 r. kiedy PZSzach skreślił z ewidencji ponad 100 klubów, bez powiadomienia ich o tym listami poleconymi. Tym razem uczynił to samo pan kurator, choć trzy kluby ani nie są zlikwidowane, ani nie mają zaległości w opłatach do PZSzach. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 16 klubów KPZSzach, którzy otrzymali mandaty do głosowania oraz cztery osoby towarzyszące (bez mandatów).

Zebrani stwierdzili, że KPZSzach posiada 34 kluby i należy się nam z tego tytułu pięć mandatów (a nie cztery, jak stwierdził pan kurator). Ustalono więc wybór pięciu delegatów na Walny Zjazd w dniu 18 lipca. Przewodniczącym zebrania wybrano Leszka BULTROWICZA z Chełmna (Gambit Świecie) protokolantem został wybrany Ulrich JAHR Łuczniczka Bydgoszcz, w skład Komisji Mandatowej weszli Tomasz WODZYŃSKI Torfarm-64 Toruń i Cezary KOZŁOWSKI AZS UMK Toruń, do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Andrzeja KARPIŃSKIEGO MKS EMDEK Bydgoszcz i Benedykta MROZIŃSKIEGO LKS Promień Kowalewo, a do Komisji Skrutacyjnej weszli Paweł PAWŁOWSKI UKS OPP DH Toruń i Józef KLUGIEWICZ OSiR Golub-Dobrzyń.

Prezes KPZSzach Andrzej MICHALSKI wręczył honorowe odznaki PZSzach zasłużonym działaczom naszego Związku. Złotą odznakę otrzymał Benedykt MROZIŃSKI oraz Marzenna OSOWICKA UKS Ósemka Chojnice (odznaka zostanie wręczona podczas Festiwalu w Chojnicach). Srebrne odznaki otrzymali Jan NOGAL UKS Rotmistrz Grudziądz, Tomasz WODZYŃSKI Torfarm-64 Toruń i Paweł JAROCH UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz, kolejne srebrne otrzymają przy najbliższej okazji Włodzimierz JASTRZĘBSKI AZS UKW Bydgoszcz, Tomasz THEUSS Krajna Sępólno Kraj. i Mariusz MAZALON MKS EMDEK Bydgoszcz. Brązową odznakę PZSzach otrzymał Waldemar HETMAŃSKI AZS UKW Bydgoszcz, a nieobecni: Renata BURSA Torfarm-64 Toruń, Wioletta PACUSZKA UKS Rotmistrz Grudziądz, Zygmunt KRZEMIŃSKI, Janusz WOJTAROWICZ i Andrzej SĘDŁAK (wszyscy TKKF Merkury Brodnica), Robert ŁAKOMIEC Znicz Gimnazjum Rojewo, Lucjan ADAMUS Żnin i Grzegorz RABĘDA Centrum Kultury Łubianka.

Skarbnik KPZSzach Tomasz WODZYŃSKI zreferował stan opłat składek członkowskich w 2009 r. Składki nie opłaciły następujące kluby: Leszczyński Włocławek, Unia Gniewkowo, Łucznik Żołędowo, Merkury Brodnica, Wiatrak Bydgoszcz, Zryw Jeżewo, Wieża Więcbork, Orlik Kowalewo i Kasztelan Barcin.

Do wyboru delegatów na Walny Zjazd PZSzach zgłoszono sześciu kandydatów, którzy w tajnym głosowaniu otrzymali następującą liczbę głosów: Andrzej MICHALSKI - 11, Andrzej KARPIŃSKI - 11, Cezary KOZŁOWSKI - 10, Jan Nogal - 9, Leszek BULTROWICZ - 9, Benedykt MROZIŃSKI - 8. W głosowaniu uzupełniającym (o czwarte miejsce) Jan Nogal otrzymał więcej głosów od Leszka BULTROWICZA. Rezerwowym na zjazd PZSzach (w przypadku niemożności udziału któregoś z wybranych, został Benedykt MROZIŃSKI, który również otrzymał ponad 50 % głosów.

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja nad opublikowanym w Internecie projektem regulaminu Drużynowych Mistrzostw KPZSzach edycji 2009/10 r. W tym temacie wywiązała się ożywiona dyskusja. Zebrani zaproponowali kilka uzupełnień i zmian niektórych punktów regulaminu.

1. W jednym meczu nie będzie wolno stosować dwóch rodzajów tempa gry, wymienionych w regulaminie.

2. Po upływie 15 minut, jeśli zawodnik nie przystąpił do gry, partia jest przegrana walkowerem.

3. Sędzia meczu jest odpowiedzialny nie tylko za kompletowanie dokumentów meczu (protokół, zapisy partii itp.), ale również za wysłanie tych dokumentów do sędziego głównego.

4. Spór dotyczący możliwości urządzania palarni podczas rozgrywania meczu będzie rozstrzygany dopiero po ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej w Toruniu (27-28.06).

5. Sędzia meczu nie ma obowiązku sprawdzania prawidłowości składu drużyn na mecz, a jedynie ma dopilnować kompletności tego składu (w protokole meczowym nie wolno pozostawiać pustych miejsc).

6. Treść punktu XI.9e wymaga jeszcze przemyślenia.

7. W pkt. XII.5 należy dopisać, że zespół który nie utrzymał się w danym roku w II Lidze (nie awansując z rozgrywek KPZSzach) spada do tej klasy z której awansował.

8. Zarząd KPZSzach nie ma prawa zmieniać regulaminu DMR w trakcie rozgrywek, z wyjątkiem ustalania innych terminów rund w wyniku kolizji z rozgrywkami centralnymi.

9. Należy dopisać do regulaminu treść, że drużyny i zawodnicy startujący w DMR powinni być ubezpieczeni na koszt klubu, który zgłosił ich do rozgrywek.

Zmiany powyższe zostały przyjęte w formie uchwały zebrania. Poza tym zebranie podjęło jeszcze jedną uchwałę, dotyczącą przesunięcia terminu rozgrywania Mistrzostw KPZSzach Seniorów i Juniorów Starszych w 2010 r. na II połowę sierpnia.

Na tym zebranie, które trwało 4 godziny, zakończono.