Walne Zebranie Sprawozdawcze KPZSzach
Toruń 16.01.11

Protokół obrad

Porządek obrad

 1. Otwarcie i powołanie prezydium
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 5. Wybór komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków
 6. Odznaczenia dla działaczy i zawodników
 7. Sprawozdanie z działalności organizacyjnej i sportowej
 8. Sprawozdanie finansowej za 2010 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Absolutorium dla Zarządu za 2010 r.
14. Dyskusja programowa
15. Zatwierdzenie stawek wpisowego na 2011 r.
16. Podjęcie uchwał
17. Wolne wnioski
18. Zakończenie zebrania

Walne zebranie odbyło się w siedzibie KPZSzach w Toruniu, ul. Słowackiego 118. Ze względu na nikłą frekwencję rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 10.30.

Frekwencja o godz. 10: Andrzej MICHALSKI (bez mandatu), Cezary KOZŁOWSKI (AZS UMK), Tomasz WODZYŃSKI (Torfarm), Ulrich JAHR (Łuczniczka), Paweł JAROCH (bez mandatu), Andrzej KARPIŃSKI (EMDEK i MDK Nr 5), Piotr SKOWROŃSKI (MDK Nr 1), Jerzy ŚNIADECKI (Baszta), Paweł PAWŁOWSKI (UKS OPP), Kazimierz BUDNIK (Chemik), Michał BARANEK (Gambit) oraz radca Piotr RZEPKA (bez mandatu). Łącznie 10 mandatów na uprawnionych 35.

O godz. 10.30 nikt nowy nie przybył, w związku z tym prezes Andrzej MICHALSKI powitał zebranych i zaproponował wybór przewodniczącego. Na wniosek Cezarego KOZŁOWSKIEGO przewodniczącym został jednogłośnie wybrany Andrzej MICHALSKI. Protokolantem został wybrany Ulrich JAHR. Wydruk porządku obrad zawierał dwa formalne błędy, które zostały skorygowane, po czym porządek został jednogłośnie zatwierdzony.

W regulaminie obrad dokonano jednej formalnej poprawki dotyczącej komisji mandatowej dokonano wyboru komisji roboczych. Do komisji mandatowej wybrano Jerzego Śniadeckiego i Ulricha JAHRA. Do komisji uchwał i wniosków wybrano Andrzeja KARPIŃSKIEGO i Piotra SKOWROŃSKIEGO.

Prezes Andrzej MICHALSKI przedstawił sylwetki dwóch wyróżnionych działaczy KPZSzach. Są nimi Jerzy ŚNIADECKI i Jan NOGAL, którzy otrzymali wyróżnienia od marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra CAŁBECKIEGO.

Sprawozdanie z działalności złożył Andrzej MICHALSKI. Największymi sukcesami sportowymi KPZSzach to udział w ekstralidze drużyny UKS Rotmistrz Grudziądz, a w I Lidze centralnej ŻTMS Baszta Żnin. Indywidualne sukcesy odnotował junior Kacper DROZDOWSKI i jego brat Konrad oraz Radosław GAJEK z Grudziądza. W rozgrywkach akademickich sukcesy odnotował AZS UMK Toruń.

W Toruniu, staraniem KPZSzach odbyła się ogólnopolska konferencja sędziów szachowych (drugi rok z rzędu). Z działaczy wyróżnił się skarbnik

Tomasz WODZYŃSKI. Tomasz WODZYŃSKI przedstawił sprawozdanie finansowe KPZSzach za 2010 r. Z punktu widzenia finansów działalność uległa ograniczeniu, a dziewięć klubów nie płaci już składek członkowskich. Kilka dalszych klubów ma zaległości w płaceniu wpisowego do rozgrywek. Stan finansów na 1 stycznia 2010 r. wynosił 9120 zł. Stan na koniec 2010 r. – 9025 zł. Przychody określone statutem 42829 zł. Dotacje z Urzędu Miasta – 500 zł.

Koszty: wynagrodzenie księgowej 3293, czynsz – 654 zł, delegacje - 1267, prowizje bankowe – 312 zł, porto – 312 zł, art. biurowe (druki) – 1131 zł, organizacja ogólnopolskie konferencji sędziowskiej – 3654 zł, zakupy inne – 1781zł, składka roczna PZSzach – 4650 zł, opłaty klasyfikacyjno-rankingowe – 2734 zł, licencje – 690 zł, ryczałty sędziowskie – 4455 zł, nagrody i pucharu – 14180 zł, transport i wynajem sal – 205 zł, wyżywienie i noclegi trenerów – 1260 zł, wynagrodzenie opiekunów i trenerów – 1053 zł, rozliczenia z budżetem (ZUS, US) – 1609 zł.

Łączne koszty wyniosły 43425 zł. Rozliczenie podane na podstawie druku CIT-8 do US.

Obroty finansowe były większe o kwoty za organizację Mistrzostw seniorów, które finansował klub Baszta Żnin.

Składek członkowskich za 2010 r nie zapłaciły AZS UKW Bydgoszcz, BTSz Centrum Bydgoszcz, Myśliwiec Gostycyn, MGOK Mrocza, Łucznik Żołędowo, wpisowego do rozgrywek drużynowych nie zapłaciły jeszcze AZS UKW Bydgoszcz, UKS Ósemka Chojnice i PKS Leśny Bydgoszcz. Zlikwidowane kluby to MCK Aleksandrów Kuj., Leszczyński Włocławek, MLKS Unia Gniewkowo, Zryw Jeżewo, Barcin, BDK Brodnica.

Uczestnicy konferencji otrzymali książki Piotra SZYBOWICZA o historii szachów w latach 1920-1939 na terenie działalności związku.

Sprawozdanie sportowe omówił Andrzej KARPIŃSKI. Po raz pierwszy dwa złote medale zdobyli zawodnicy KPZSzach. Są to Joanna WĘGLARZ – mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych oraz Kacper DROZDOWSKI – mistrz Polski do 14 lat w szachach klasycznych. Srebrne medale Konrad DROZDOWSKI i Radosław GAJEK, dwa brązowe medale i szereg miejsc w czołówce zawodów mistrzowskich w Polsce. W tegorocznych finałach MP Juniorów będzie uczestniczyć 27 juniorów z klubów KPZSzach. Drużynowo duże sukcesy UKS Rotmistrz i ŻTMS Baszta w ligach centralnych oraz brązowy medal Baszty w Błyskawicznych Mistrzostwach Polski. W Lidze centralnej juniorów uczestniczy jeden klub MDK Nr 1 Bydgoszcz. W II Lidze utrzymały się BKS Chemik Bydgoszcz i AZS UMK Toruń.

Na terenie województwa zorganizowani szereg zawodów szachowych, w tym festiwale w Kowalewie Pomorskim i Chojnicach. Zawody indywidualne odbywały się w Toruniu, Bydgoszczy, Żninie, Świeciu, Golubiu-Dobrzyniu, Tucholi, Chojnicach, Chełmży, Inowrocławiu, Nakle, Włocławku i innych. Odbyły się również zawody akademickie oraz dwukrotnie Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Tucholi.

Sprawozdanie Kolegium Sędziów referował Paweł JAROCH. Kolegium włączyło się w organizację ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej. Zorganizowano dwa posiedzenie kolegium, prowadzona jest punktacja aktywności sędziowskiej oraz ewidencja sędziów. Odbył się kurs sędziowski w Chojnicach. W końcu roku z udziału w kolegium zrezygnował Piotr DOLIŃSKI.

Ulrich JAHR odczytał sprawozdanie komisji dyscyplinarnej, złożone przez nieobecnego na zebraniu Mariusza STOPPLA, który jednocześnie zrezygnował z funkcji przewodniczącego tej komisji i członka Zarządu KPZSzach.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej referował Paweł PAWŁOWSKI. Komisja przeprowadziła kontrolę statutową i finansową Związku. Dokumentacja finansowa jest prowadzona jest czytelnie, księgowanie jest prawidłowe, rozliczenia z budżetem są bieżące. Dochody i wydatki pokrywają się z planami. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności KPZSzach. Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi związku.

Jerzy ŚNIADECKI przedstawił sprawozdanie komisji mandatowej. Stwierdził prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które jest władne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zebrania ogłosił 15 minut przerwy na posiłek.

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami. Paweł PAWŁOWSKI podał, że pominięto cztery medale zdobyte przez juniorów UKS OPP Toruń. Damian ŚLIWICKI i Alicja ŚLIWICKA zdobyli srebrne medale na MP Juniorów. Ci sami juniorzy zdobyli medale na błyskawicznych mistrzostwach Polski juniorów w Warszawie. KPZSzach wystąpił o fundowanie stypendiów dla tych juniorów. Pomijanie w sprawozdawczości takich osiągnięć powoduje pomijanie w ocenie związków sportowych.

Ulrich JAHR przedstawił sytuację w rozgrywkach drużynowych, w których uczestniczy 41 drużyn (więcej niż poprzedniej edycji). Minusem jest jednak zaprzestanie działalności we wschodniej części województwa. Nieczynne są kluby we Włocławku, Brodnicy, Kowalewie Pomorskim, Aleksandrowie Kujawskim i Golubiu-Dobrzyniu, a także w Gniewkowie, Barcinie i Jeżewie. Zwrócił też uwagę na fakt, że nieomal połowa środków wykazanych w sprawozdaniu finansowym została przekazana do Polskiego Związku Szachowego, a mimo to ten Związek wciąż monituje o jakieś zaległości z lat ubiegłych. W takiej sytuacji działalność organizacyjna Zarządu KPZSzach siłą rzeczy jest ograniczona do minimum.

Kazimierz BUDNIK przypomniał, że czołowym klubem w KPZSzach jest BKS Chemik, zbyt mało wymienionym w sprawozdaniach.

Cezary KOZLOWSKI poruszył sprawę zawodów akademickich i ocenił pracę członków Zarządu, którzy w pełni opracowali sprawozdania z działalności prowadzonych komisji. Zespół AZS UMK Toruń zdobył mistrzostwo Polski w międzynarodowych zawodach akademickich, przy ponad 50 uczestniczących drużyn. Mistrzynią Polski nauczycieli została Hanna GARBOWSKA z AZS UMK.

W 2010 r. Związek nie wystąpił do Stowarzyszenia Związków Sportowych o przyznanie wyróżnień dla działaczy. Wytypowanych zostało kilku działaczy, ale nie opracowano ich CV i to spowodowało pominięcie w wyróżnieniach wojewódzkich.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi KPZSzach za 2010 r. Absolutorium zostało udzielone (+10, =0, -0).

W dyskusji programowej podniesiono sprawę organizacji Błyskawicznych Mistrzostw KPZSzach, na które nie ma wniosku z klubów. Wstępnie zgłosił organizację mistrzostw Kazimierz BUDNIK, który musi jednak sprawdzić czy jest w tym terminie wolna sala gier.

Klub KAMELEON w Toruniu proponuje organizację mistrzostw juniorów w szachach szybkich. Klub zapewnia bezpłatną salę i posiłek. Jednak klub ma wolną salę tylko w sobotę 16 kwietnia. Przy dwóch wstrzymujących się zebrani postanowili przydzielić organizację tych zawodów w Toruniu.

Dalsza dyskusja skupiła się na zawodach makroregionalnych juniorów, które w 2011 r. ma zorganizować Pomorski Związek Szachowy (obecnie praktycznie nieistniejący). Sprawa jest o tyle poważna, że mogą być problemy z organizacją i przeprowadzeniem tych zawodów, warunkujących awansem do finałów MP juniorów we wszystkich kategoriach wiekowych.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do zatwierdzenia stawek wpisowego do zawodów mistrzowskich w 2011 r. Skarbnik wnioskował o nie podnoszenie stawek ubiegłorocznych. Nie sprawdziło się w 2010 r. zmniejszenie drużyny juniorów z sześciu do czterech zawodników. Postanowiono więc wrócić do składu 6-osobowego co wiąże się z podniesieniem wpisowego z 60 do 90 zł.

Proponowane stawki przedstawiają się następująco:

- Błyskawiczne Mistrzostwa KPZSzach (s) 25, (j) 15, drużynowe M – 60, 50, 40, K – 30
- Mistrzostwa KPZSzach Old Boy 20,
- Mistrzostwa KPZSzach Seniorów w szachach szybkich (s) 20, (j) 10
- Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach Juniorów 90 (zespół 6-osobowy)
- Mistrzostwa KPZSzach Juniorów w szachach szybkich 15
- Mistrzostwa KPZSzach Seniorów w szachach klasycznych (s) 80, (j) 60, (open) 50, zawodnicy z poza terenu KPZSzach dodatkowo 30
- Mistrzostwa KPZSzach Juniorów 9-11-13 15
- Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach w szachach szybkich (m) 60, 50, 40, (k) 30
- Drużynowe Mistrzostwa KPZSzach III Liga 350, IV Liga 240, zespół juniorów IV Liga 170
- Makroregion juniorów 35 + opłata klasyfikacyjno-rankingowa 20
- Zawodnik bez klubu startujący w rozgrywkach 30 rocznie.

Cezary KOZŁOWSKI przedstawił szereg wniosków dotyczących rozgrywek w KPZSzach, które zanotowała komisji uchwal i wniosków do głosowania.

Andrzej KARPIŃSKI odczytał wnioski do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Sprawozdawcze.

- Stawki wpisowego, wymienione powyżej, zostały zatwierdzone głosami +9, =1, -0
- W Drużynowych Mistrzostwach KPZSzach obowiązuje start zespołów 6-osobowych +9, =1, -0
- Wysunąć wniosek o nagrodę prezydenta Torunia dla Andrzeja MICHALSKIEGO za prowadzenie turniejów szkolnych w Toruniu. +9, =1, -0
- Złożyć wniosek do Stowarzyszenia Związków Sportowych o wyróżnienia dla działaczy KPZSzach +9, =1, -0
- Delegować na centralne imprezy juniorów dodatkową osobę z przygotowaniem pedagogicznym jako opiekuna +3, -5, =2 (wniosek nie został zatwierdzony)
- Zmniejszyć skład osobowy w III Lidze do pięciu zawodników +2, -7, =1 (wniosek nie został zatwierdzony).

Na tym Walne Zebranie Sprawozdawcze zostało zakończone.

Protokółował Ulrich JAHR